Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawożenie dolistne buraków cukrowych

Nawożenie dolistne buraków cukrowych
Uprawa Buraki cukrowe
Data publikacji 27.05.2018r.

W technologiach uprawy i nawożenia buraków cukrowych powinniśmy uwzględniać dokarmianie dolistne makro- i mikroelementami. Przez liście możemy dostarczyć burakom niewielką część potrzebnych makroelementów (azot, magnez, siarka), ale za to pokryć 100% zapotrzebowania na najważniejsze dla buraków mikroelementy (bor, mangan, cynk, miedź).

Zanim przejdziemy do zaleceń w zakresie dokarmiania buraków cukrowych, należy przypomnieć o rygorach technologicznych w zakresie nawożenia azotem. Pogłówna dawka azotu w ilości wynikającej z zakładanego poziomu plonowania powinna być zastosowana w burakach cukrowych w fazie 2–3 par liści właściwych. Nieprzekraczalnym terminem aplikacji powinien być okres do końca maja.

r e k l a m a

Dolistnie od 3 par liści

r e k l a m a

Program dokarmiania buraków cukrowych przez liście zgodnie z zaleceniami należy rozpocząć od fazy 3–4 par liści i skończyć (zależnie od składników pokarmowych) najpóźniej do 2 tygodni po zwarciu rzędów. Nie muszą to być sztywne terminy, bo w momencie aplikacji powierzchnia liści musi być odpowiednio duża, a ponadto muszą panować odpowiednie warunki pogodowe.

Buraki cukrowe w momencie dokarmiana dolistnego muszą być w dobrej kondycji. Muszą być zdrowe i muszą mieć wysoki turgor. Ważne jest, aby temperatura cieczy opryskowej była zbliżona do temperatury liści. Liście buraka cukrowego są wyjątkowo wrażliwe na szok termiczny, znacznie bardziej niż u innych gatunków roślin. Dlatego zabieg dokarmiania należy wykonać w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (powyżej 60%) w temperaturze powietrza od 10–20°C.


Magnez, siarka, azot

Z makroelementów dostarczanych dolistnie najważniejszy jest magnez i siarka. Niedobór magnezu objawia się żółknięciem blaszki liściowej (nerwy pozostają zielone) zawsze na starszych liściach. Niedobory siarki choć zbliżone do niedoborów magnezu, występują na młodszych liściach buraka. W okresie wzrostu i rozwoju buraków wskazane są dwa zabiegi siedmiowodnym siarczanem magnezu (pierwszy w fazie czterech par liści, drugi 7–10 dni po pierwszym) ewentualnie trzy zabiegi, ale ostatni najlepiej wykonać przed zwarciem międzyrzędzi.

Do nawożenia buraków azotem trzeba podchodzić z rozwagą, bo zbyt późna aplikacja tego składnika może powodować nadmierny rozwój liści i skutkować ostatecznie spadkiem polaryzacji cukru i wzrostem zawartości melasotworów. Należy pamiętać, że składnik ten też możemy podać burakom przez liście w formie 6% roztworu mocznika i możemy wykonać 4 takie zabiegi w odstępach co 7–10 dni.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Plantatorzy buraka cukrowego protestują przed Sudzucker i Nordzucker"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a