Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

PIORiN sprawdził, czy Polska jest krajem wolnym od GMO. Przeprowadził 10 tys. kontroli

PIORiN sprawdził, czy Polska jest krajem wolnym od GMO. Przeprowadził 10 tys. kontroli
Uprawa
Data publikacji 28.07.2022r.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadziła blisko 10 tys. kontroli, by sprawdzić, czy Polska jest krajem wolnym od upraw GMO. Jakie rośliny były badane? Jakie są wnioski?

Trwają kontrole upraw roślin pod kątem obecności GMO. Od 2018 roku Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontroluje uprawy roślin pod kątem obecności tych organizmów.

r e k l a m a

Jak wygląda badanie na zawartość GMO w roślinach?

Badanie jest przeprowadzane przez pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. W celu zbadania rośliny na zawartość GMO pobierana jest próba liści z plantacji kukurydzy, rzepaku i soi. Finalnie, pobrany materiał jest poddawany badaniu w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.

r e k l a m a

Badanie na zawartość GMO – które uprawy są badane?

Najważniejszym zadaniem osób pobierających próbki jest uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO. Uprawy, które są badane:

 • stanowią niemal 100% plantacji nasiennych w Polsce,
 • obejmują materiał siewny w obrocie (także ten zza granicy),
 • należą do plantacji produkcyjnych.

Wyniki badania na zawartość GMO z 2021 r.

W 2021 r. przeprowadzono ogółem 3019 kontroli upraw pod kątem obecności GMO. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiały się w następujący sposób:

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

477,00 zł SPRAWDŹ

Plantacje nasienne

W skali kraju skontrolowano 566 plantacji nasiennych, w tym:

 • 409 - kukurydzy
 • 22 - rzepaku ozimego i jarego
 • 135 - soi

Materiał siewny (obrót)

Skontrolowano 483 partie materiału siewnego, w tym:

 • 284 - kukurydzy
 • 172 - rzepaku ozimego i jarego
 • 27 - soi

Plantacje produkcyjne

W skali kraju skontrolowano 1970 plantacji o łącznej powierzchni 11 113 ha, w tym:

 • 1341 pl. (5 760 ha) - kukurydzy
 • 567 pl. (4 149 ha) - rzepaku ozimego i jarego
 • 62 pl. (1 204 ha) - soi

Kukurydza:

 • wykonano 13 243 analiz i 31 668 analiz jednostkowych,
 • badane próbki pochodziły z Polski i UE (Austrii, Francji, Niemiec, Słowacji, Rumunii).

Rzepak:

 • wykonano 3148 analiz i 6910 analiz jednostkowych metodą Real-time PCR,
 • badane próbki pochodziły z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Austrii.
Soja:
 • wykonano 2745 analiz i 7066 analiz jednostkowych techniką PCR/Real-time PCR,
 • badane próbki pochodziły z 14 województw Polski i z Austrii.

Polska jest krajem wolnym od GMO!

Od pierwszej kontroli minęły 4 lata, podczas których Inspekcja przeprowadziła ok. 10 tys. kontroli upraw i przebadała również ok. 10 tys. próbek materiału roślinnego. Wyniki są jednoznaczne: Polska jest krajem wolnym od GMO!

oprac. Justyna Czupryniak, fot. PIORiN

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a