Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pszenżyto ozime - Lista Odmian Zalecanych na sezon 2022/23

Marek Kalinowski
Kategoria: Uprawa
Pszenżyto ozime - Lista Odmian Zalecanych na sezon 2022/23
Uprawa Pszenżyto
Data publikacji 09.08.2022r.

Każdy rolnik wybierając odmiany roślin do uprawy szczególną uwagę zwraca na potencjał plonotwórczy. Ten potencjał odmian trzeba jednak dopasować do intensywności uprawy i stanowiska. Zawsze należy pamiętać o najistotniejszej w naszej strefie klimatycznej zimotrwałości.

Pamiętajmy, że ciągły postęp wnosi hodowla, a na tegorocznej Liście Odmian Zalecanych są spore przetasowania w stosunku do rekomendacji z ub.r. Tylko jedno prawie się nie zmienia. W pszenżycie dominuje polska hodowla. Na 21 odmian pszenżyta ozimego rekomendowanych na LOZ 2022 r. 9 jest z Hodowli Roślin Strzelce Grupa IHAR i 8 z DANKO Hodowla Roślin.

r e k l a m a

Plon liczy się najbardziej?

Odmiana Belcanto utrzymała zeszłoroczną pozycję lidera LOZ i dzieli ją w tegorocznych rekomendacjach z odmianą SU Liborius. Wybijający się przez ostatnie lata Meloman spadł nieznacznie w rekomendacjach na trzecią pozycję. Dopiero co pojawił się na rynku nasiennym, a przebojem wkradł się na LOZ bezostny Medalion – jest wstępnie rekomendowany do uprawy w 6 województwach.

Każda z 21 rekomendowanych do uprawy odmian jest cenna i unikatowa. Wybierając odmiany z LOZ nie patrzymy tylko na tych tzw. liderów. Trzeba zwracać uwagę nie tylko na plon, ale cechy odporności odmian, wrażliwości na zasolenie i pH stanowiska czy na wczesność dojrzewania, a zatem i zbioru. Zawsze warto prześledzić szczegóły wyników plonowania odmian COBORU z oddziałów Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian, które są najbliżej naszego gospodarstwa.

Oczywiście plon liczy się najbardziej i w tej kategorii rzeczywiście wybija się w ostatnich dwóch latach badań wspomniana już odmiana SU Liborius. Testem dla jej rewelacyjnych wyników może być niestety mroźna zima, bowiem ma zimotrwałość wycenioną na 4 w skali 9-stopniowej, czyli na małą do średniej. Poniżej na podstawie Listy opisowej odmian COBORU przedstawiamy charakterystykę siedmiu najczęściej rekomendowanych, a na mapie kompletną LOZ pszenżyta ozimego na 2022 r.
Jak podkreślał dr Dariusz Majchrzycki na tegorocznych Dniach Pola, odmiana Belcanto jest najczęściej rekomendowaną do uprawy na LOZ, a DANKO Hodowla Roślin to firma nr 1 w hodowli i komercjalizacji odmian pszenżyta ozimego. Najnowszą odmianą w tym gatunku jest Tributo o ponadprzeciętnej plenności i rekordowo wysokiej odporności na choroby

  • Jak podkreślał dr Dariusz Majchrzycki na tegorocznych Dniach Pola, odmiana Belcanto jest najczęściej rekomendowaną do uprawy na LOZ, a DANKO Hodowla Roślin to firma nr 1 w hodowli i komercjalizacji odmian pszenżyta ozimego. Najnowszą odmianą w tym gatunku jest Tributo o ponadprzeciętnej plenności i rekordowo wysokiej odporności na choroby

Pszenżyto ozime - odmiana Belcanto

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2018 r., o średniej wysokości roślin i o przeciętnej odporności na wyleganie. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość na poziomie 5,5. Odporność na rdzę żółtą – duża, na rdzę brunatną i septoriozę liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, na pleśń śniegową i septoriozę plew – dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

r e k l a m a

Pszenżyto ozime - odmiana SU Liborius

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2019 r., rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość mała do średniej (4,0). Odporność na rdzę żółtą – duża, na pleśń śniegową, fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę plew i septoriozę liści – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Pszenżyto ozime - odmiana Meloman

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2014 r., o średniej wysokości roślin i dość dużej odporności na wyleganie. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość na poziomie 5,5. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża do bardzo dużej, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową – dość mała. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Pszenżyto ozime - odmiana Tadeus

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2017 r., rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość średnia (5,0). Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę żółtą, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę plew – dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Pszenżyto ozime - odmiana Lombardo

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2015 r., rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość średnia (5). Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na pleń śniegową, choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną – mała. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ

Pszenżyto ozime - odmiana Carmelo

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2017 r., rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia, na rdzę brunatną i septoriozę plew – dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Pszenżyto ozime - odmiana Medalion

Odmiana pastewna wpisana do Krajowego rejestru w 2020 r., dość wysoka, o przeciętnej odporności na wyleganie. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów – średnia. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Medalion to nowa odmiana zarejestrowana w 2020 r. i już rekomenduje ją na LOZ do uprawy jesienią br. 6 województw. Jak podkreśla Marek Luty, dyrektor marketingu HR Strzelce, odmianę wyróżnia bezostność i zdecydowanie lepsza przydatność pszenżyta w uprawie z przeznaczeniem na zielonkę lub sianokiszonkę (tzw. GPS)

  • Medalion to nowa odmiana zarejestrowana w 2020 r. i już rekomenduje ją na LOZ do uprawy jesienią br. 6 województw. Jak podkreśla Marek Luty, dyrektor marketingu HR Strzelce, odmianę wyróżnia bezostność i zdecydowanie lepsza przydatność pszenżyta w uprawie z przeznaczeniem na zielonkę lub sianokiszonkę (tzw. GPS)

fot. Marek Kalinowski

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 32/2022 na str. 20.  Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Widziałeś już nasze video ""Urzędnicy chcieli zniszczyć człowieka". Rolnik spod Lublina spędził Święta za kratami"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a