Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wczesność odmian rzepaku bywa istotna

Wczesność odmian rzepaku bywa istotna
Uprawa Rzepak
Data publikacji 04.07.2018r.

Odmiany mieszańcowe rzepaku wypierają z rynku odmiany populacyjne. Powód jest oczywisty. Mieszańce średnio plonują o ok. 10% wyżej, a rolnicy dysponują coraz lepszym sprzętem do precyzyjnego, punktowego siewu.

Odmiany mieszańcowe mają większy wigor, w większości można je siać nieco później i w większości mają szybki start wiosennej wegetacji. Opóźnienie siewu może wydłużyć w efekcie czas kwitnienia, co mocno przekłada się na plon i presję szkodników.

r e k l a m a

Termin kwitnienia rzepaku

jest też uzależniony genetyką i chociaż w praktyce różnice między odmianami sięgają w tym zakresie 3–4 dni, to ma to wielkie znaczenie. Umownie dzieli się odmiany rzepaku zależnie od terminu kwitnienia na wczesne, średnio wczesne i późne. Termin kwitnienia ma spore znaczenie dla teoretycznego potencjału plonowania. Im odmiana późniejsza, tym teoretycznie ma dłuższy okres wiosennej wegetacji i wyższy potencjał.

r e k l a m a

W praktyce późne mieszańce pokazują swoją przewagę w warunkach Polski nie częściej niż raz na pięć lat. Z obserwacji danych plonowania odmian mieszańcowych z wielolecia wynika, że najwierniejsze pod względem plonowania są odmiany wcześnie i średnio wcześnie kwitnące. Dlatego wybór takich odmian do siewu jest najbardziej bezpieczny, bo średnio w 4 na 5 sezonów plonują w badaniach COBORU najwyżej. Tylko w sezonie 1 na 5 najwyższe plony uzyskują odmiany kwitnące późno.  • Termin kwitnienia rzepaku ma wpływ na plonowanie. Z danych z wielolecia w Polsce najwierniej plonują odmiany wcześnie i średnio wcześnie kwitnące. Z terminem kwitnienia wiąże się też presja wiosennych szkodników rzepaku i tę wiedzę trzeba wykorzystywać jako element  integrowanej ochrony roślin

Warunkiem wysokiego plonowania odmian później kwitnących jest przebieg pogody w maju. Jeżeli majowa pogoda jest umiarkowana z dostatkiem dobrze rozłożonych opadów, to odmiany późniejsze zawiążą dobrze wszystkie łuszczyny i przełoży się to na wysoki plon. Taki był dla rzepaku sezon 2013/2014, w którym odmiany później kwitnące spisały się znakomicie i nie wiadomo kiedy znów odniosą taki sukces.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a