Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dać schorowanym i ich rodzinom to co, dla nich najważniejsze

Dać schorowanym i ich rodzinom to co, dla nich najważniejsze
Wieś i Rodzina Zdrowie
Data publikacji 29.08.2021r.

W Podlaskiem rozpoczął się właśnie innowacyjny projekt „Dać to, czego naprawdę trzeba – To give what is really needed”. To nowoczesny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi z terenów wiejskich, wspierający jednocześnie ich opiekunów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie.

Projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba”, złożony w konkursie w Komisji Europejskiej w ramach europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, znalazł się wśród zaledwie siedmiu wyróżnionych finalistów w Europie i jako jedyny projekt z Polski otrzymał dotację.

r e k l a m a

Pomoc nie tylko dla pacjentów hospicjum, ale też dla ich rodzin

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby tych, których wspieramy – mówi jego koordynatorka, Katarzyna Zdanowska. – Oferujemy pomoc nie tylko pacjentom, ale i ich rodzinom, które często nie są w stanie zaopiekować się chorym. Bywa, że opiekunowie są w podeszłym wieku i sami wymagają wsparcia. W ramach projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba”, będziemy mogli objąć oglądem rodziny hospicyjnych pacjentów, zapewnić im tzw. opiekę wytchnieniową.

r e k l a m a

Od pomysłu do realizacji projektu upłynęło kilka miesięcy. Akcja przygotowawcza zaczęła się wiosną 2019 roku. W grudniu miały zostać ogłoszone wyniki, jednak Komisja Europejska zwlekała z decyzją. Ostatecznie długo wyczekiwane „tak” padło w czerwcu 2020 roku. Projekt został przyjęty i otrzymał dofinansowanie. Planowany termin rozpoczęcia projektu ustalony był na październik 2020. Ze względu na pandemię został wstrzymany. Po niemal roku od otrzymania dotacji projekt ruszył w maju tego roku. Innowacja będzie testowana w mikroskali na terenie pięciu gmin województwa podlaskiego: Narew, Narewka, Zabłudów, Michałowo, Gródek, przez personel medyczny i ekspertów oraz wspierana przez badania naukowe.

Nowe podejście do opieki długoterminowej

Projekt realizowany jest w partnerstwie z województwem podlaskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Nasze działania koncentrują się na nowym podejściu do opieki długoterminowej dla osób nieuleczalnie chorych, starych, zależnych, a także objęciu wsparciem ich opiekunów, którymi są najczęściej członkowie rodzin. Innowacja polega na stworzeniu sieci zasobów na obszarach wiejskich pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po instytucje sektora publicznego oraz organizacje społeczne – wyjaśnia koordynatorka projektu.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Czapka z daszkiem - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Czapka z daszkiem - Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

27,00 zł

Cena regularna 35,00 zł

SPRAWDŹ

Wśród nich są koła gospodyń, ośrodki pomocy społecznej, policja, leśnictwo, stowarzyszenia – w tym osób z niepełno­sprawnością intelektualną. Kluczowym elementem innowacji jest koordynator opieki osób zależnych, który pełni funkcję ogniwa spajającego potrzeby pacjentów z działaniami sieci. Ten mechanizm zaspokajać będzie potrzeby zdrowotne oraz da możliwość dopasowania opieki do potrzeb podopiecznych. Z założenia model jest na tyle uniwersalny, że – w przyszłości – będzie można go łatwo powielić w innych wiejskich regionach Polski, a nawet Europy. Powstała już tzw. lista potrzeb na danym terenie.

„Dać to, czego naprawdę trzeba” to nowoczesny model opieki domowej nad osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi z terenów wiejskich, wspierający jednocześnie ich opiekunów

  • „Dać to, czego naprawdę trzeba” to nowoczesny model opieki domowej nad osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi z terenów wiejskich, wspierający jednocześnie ich opiekunów

Europejskie narody starzeją się

Długoterminowym celem projektu jest wykorzystanie innowacji popartej badaniami partnerów, do kształtowania polityki opieki długoterminowej nad chorymi przewlekle i nieuleczalnie w województwie, kraju i Europie. Według statystyk w Podlaskiem 50% mieszkańców stanowią ludzie starsi. W skali kraju to prawie 40% ludności. W nieodległej przyszłości problemy ludzi starych dotkną inne kraje Unii Europejskiej, w których obszary wiejskie to około 77% powierzchni krajów, a zamieszkuje je połowa ludności Unii.

Ostatnie dwa miesiące projektu poświęcimy na zebranie wnios­ków i przedstawienie ich na spotkaniach w Warszawie oraz Brukseli – wymienia koordynatorka. – Jesteśmy przekonani, że nowy model opieki domowej okaże się przełomowy.Małgorzata Janus
Zdjęcie: Piotr Mojsak

Widziałeś już nasze video "Do piernika! Weź udział w konkursie piernikowym TPR"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a