Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

OSP w Milewie Wielkim działa od 50 lat i doczekała się drużyny żeńskiej

OSP w Milewie Wielkim działa od 50 lat i doczekała się drużyny żeńskiej
Wieś i Rodzina OSP
Data publikacji 06.07.2019r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Milewie Wielkim powstała w 1969 r. Na czele jednostki stanął wówczas prezes dh Czesław Filochowski, zaś stanowisko komendanta objął dh Jan Kęszczyk.

Nie spoczywają na laurach

50 lat później, 9 czerwca 2019 r., strażacy z Milewa Wielkiego obchodzili jubileusz powstania jednostki. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym we wsi Piski. Mszę celebrowali ks. kapelan Józef Kacperski oraz ks. proboszcz Krzysztof Chorchel. Podczas mszy poświęcono nowy sztandar, który z okazji jubileuszu ufundowali druhom wdzięczni mieszkańcy Milewa Wielkiego oraz hojni sponsorzy.

r e k l a m a

Na dalszą część uroczystości zebrani goście, przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Edwinem Mierzejewskim na czele oraz strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek przenieśli się na teren remizy w Milewie Wielkim.

Uczestników jubileuszu powitał prezes dh Paweł Mieczkowski, a rys historyczny jednostki przedstawił dh Stanisław Filochowski. Z okazji ufundowania, wyświęcenia oraz wręczenia sztandaru goście wbili w drzewce pamiątkowe gwoździe.

r e k l a m a

Odznaczeni druhowie za zasługi dla pożarnictwa

Szczególnym momentem uroczystości było nadanie jubilatom przez Zarząd Główny ZOSP srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa. Za długoletnią społeczną służbę, złotym medalem został odznaczony dh Tadeusz Zakrzewski, srebrny medal otrzymał dh Andrzej Gniazdowski. Brązowe medale wręczono dh. Robertowi Filochowskiemu, dh. Sylwestrowi Zakrzewskiemu oraz dh. Krzysztofowi Szabłowskiemu.


Druh Andrzej Wyszogrodzki, wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP odznacza dh. Tadeusza Zakrzewskiego, Andrzeja Gniazdowskiego i Krzysztofa Szabłowskiego
  • Druh Andrzej Wyszogrodzki, wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP odznacza dh. Tadeusza Zakrzewskiego, Andrzeja Gniazdowskiego i Krzysztofa Szabłowskiego
Godnym odnotowania jest również fakt odznaczenia trzech druhów Odznaką Strażak Wzorowy. Wśród nich znaleźli się dh Piotr Mieczkowski, dh Paweł Milewski oraz dh Rafał Gniazdowski.
Druhowie z OSP Milewo Wielkie
  • Druhowie z OSP Milewo Wielkie


Odznaczenia za wysługę lat oraz Medal Pro Masovia

Jak zawsze, przy okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć odznaczeń dla strażaków za wysługę lat. Największe brawa zebrali druhowie z najdłuższym, pięćdziesięcioletnim stażem, dh Jan Rutkowski oraz dh Tadeusz Zakrzewski.

Ponadto w imieniu marszałka województwa mazowieckiego, Marian Krupiński wręczył prezesowi dh Pawłowi Mieczkowskiemu najwyższy z możliwych medali nadawany jednostce w strukturach OSP RP Medal Pro Masovia.


Druh Paweł Mieczkowski składa gratulacje druhowi Janowi Milewskiemu
  • Druh Paweł Mieczkowski składa gratulacje druhowi Janowi Milewskiemu
Druhowie z Milewa Wielkiego nie spoczywają na laurach i nieustannie myślą o rozwoju. Dowodem na to jest założenie w tym roku drużyny kobiecej.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra OSP z Ostrołęki pod batutą dh. Zenona Brożyny.


Od lewej: dh Paweł Mieczkowski, dh Rafał Gniazdowski, dh Piotr Boguski, dh Robert Filochowski
  • Od lewej: dh Paweł Mieczkowski, dh Rafał Gniazdowski, dh Piotr Boguski, dh Robert Filochowski

Druh Andrzej Wyszogrodzki odznacza jednostkę srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
  • Druh Andrzej Wyszogrodzki odznacza jednostkę srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
Na zakończenie obchodów prezes dh Paweł Mieczkowski podziękował zebranym gościom za przybycie i uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu dla społeczności strażackiej Milewa Wielkiego, po czym zaprosił wszystkich na strażacki poczęstunek.

Krystyna Nowakowska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a