Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Papież Franciszek na Wielki Post: Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wieś i Rodzina
Papież Franciszek na Wielki Post: Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg
Wieś i Rodzina
Data publikacji 02.03.2022r.

Dziś, dnia 2 marca, Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, czyli czas, który ma przygotować katolików do świąt Wielkiej Nocy. W tym trudnym dla wszystkich czasie, A.D. 2022, Papież Franciszek skierował do wiernych specjalne orędzie. Jego słowa są bliskie zwłaszcza rolnikom.

W swoim orędziu Papież Franciszek na czas Środy Popielcowej, podkreślał, że okres Wielkiego Postu jest czasem osobistej i chrześcijańskiej odnowy. To czas, w którym katolicy oczekują do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za ludzkie grzechy i zmartwychwstał po trzech dniach od śmierci. A słowa św. Pawła do Galatów mają prowadzą wierzących przez ten czas: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

Papież zauważył też, że „zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21)”.

r e k l a m a

O czym wspominał Ojciec Święty w orędziu na czas Wielkiego Postu 2022?

Papież opowiadał jak ważny jest czas siewu, a potem czas zbioru żniwa, który doskonale obrazuje cykl życia rolnika.

– Św. Paweł mówi nam o chairós: czasie sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żniwach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki Post, ale także cała nasza ziemska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie obrazem.  Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim – mówił następca św. Pawła, papież Franiciszek.

Ojciec Święty podkreślał w swym kazaniu, że "pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości” (Enc. Fratelli tutti, 54). W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12) [...] dobrze wykorzystując obecny czas (por. Ef 5, 16), abyśmy i my siali ziarno dobra. To wezwanie do siania dobra nie powinno być postrzegane jako ciężar, ale jako łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy czynnie zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością".

Papież nawiązał także do żniwa i zadał przy tym pytanie, które doskonale zna każdy człowiek zwiazany z ziemią: Czyż nie jest to sianie ziarna z myślą o zbiorze? Z pewnością. Ścisły związek zasiewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w słowach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Co to oznacza? Siew i zbiór są metaforą zasianego dobra, które owocuje, jeżeli odnajdziemy je w nas samych i w naszych codziennych relacjach, także w najmniejszych gestach życzliwości. 

"W czynieniu dobrze nie ustawajmy” – jakże aktualne przesłanie na co dzień, nie tylko w trudnych czasach

Jak podkreśla Ojciec Święty, w obliczu gorzkiego rozczarowania z powodu tak wielu złamanych marzeń, w obliczu niepokoju z powodu wyzwań, które stoją przed nami, w obliczu zniechęcenia z powodu ubóstwa naszych środków, pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym własnym świcie i cierpieniu. Warto pamiętać, że Bóg „daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego [...] ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 29.31).

Wielki Post to zatem czas wiary i nadziei, co umacnia w czynieniu dobra. Pomaga w tym modlitwa, która w Wielkim Poście ma dostarczyć pocieszenia i siły w trudnym czasie. To też czas szczególnej prośby o cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynieniu dobra, krok po kroku oraz nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia. 

r e k l a m a

Całość orędzia dostępna m.in. tutaj: https://www.diecezja.kielce.pl/oredzie-ojca-swietego-franciszka-na-wielki-post-2022

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a