Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Podwójne święto we Włodkach na Podlasiu [FOTO]

Józef Nuckowski
Kategoria: Wieś i Rodzina
Podwójne święto we Włodkach na Podlasiu [FOTO]
Wieś i Rodzina OSP
Data publikacji 17.07.2022r.

W maju br. w miejscowości Włodki w gminie Mały Płock odbyła się podwójna uroczystość. Świętowano bowiem 600-lecie powstania miejscowości oraz nadanie sztandaru jednostce OSP Chludnie-Włodki. Na początku odprawiona została msza święta, którą celebrował ks. Jan Pieńkosz - proboszcz i kustosz sanktuarium w Małym Płocku.

Rozpoczęcie uroczystości 600-lecie powstania miejscowości Włodki i nadania sztandaru jednostce OSP 

r e k l a m a

Uroczystość poprowadziła Barbara Staniszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Chludniach. Natomiast Józef Dymerski, wójt gminy Mały Płock powitał zaproszonych gości:

 • Lecha Kołakowskiego – wiceministra rolnictwa,
 • Andrzeja Koca – prezesa Zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP,
 • Tadeusza Klamę – starostę powiatu kolneńskiego,
 • Karola Pieloszczyka – wicestarostę powiatu kolneńskiego,
 • Józefa Bogdana Wiśniewskiego – wójta gminy Kolno,
 • Tomasza Sielawę - zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie,
 • Jana Pieńkosza - kustosza Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku,
 • księdza Karola Czarneckiego,
 • księdza Mariusza Bartosiaka,
 • księdza Roberta Kulasa,
 • księdza Marka Jurzyka,
 • brata Krzysztofa Jezierskiego,
 • Krzysztofa Kajko – prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie,
 • Grzegorza Kulągowskiego – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie,
 • sponsorów, fundatorów i strażaków ochotników z terenu gminy Mały Płock.

Historia wsi Włodki

r e k l a m a

Historię wsi Włodki przedstawiła Ewa Boguska.

- Najstarsza wzmianka o powstaniu miejscowości Włodki znajduje się w Metryce Książęcej Mazowieckiej. Jej tom III obejmuje rejestr wpisów kancelarii książęcej księcia Janusza I z lat 1414 – 1425. Notatka dotycząca wsi Włodki zawiera w wolnym przekładzie następującą treść: "Książę nadał Włodkowi z Partniewa 15 włók Łossowa Przystań nad rzeką Czetną z oboma jej brzegami koło Nowogrodu, działo się to w 1422 roku". Z ustalonych informacji wynika, że za zasługi poniesione na rzecz Księcia Janusza I Włodek otrzymał 15 włók, czyli około 250 ha ziemi nad rzeką Czetną. Miejsce, w którym założono Włodki, posiada prastarą nazwę Łossowa lub Łosiowa Przystań – powiedziała Ewa Boguska.

Druhny i druhowie OSP Chludnie-Włodki

 • Druhny i druhowie OSP Chludnie-Włodki

Uroczyste nadanie nowego sztandaru OSP Chludnie-Włodki

Następnie odbyło się nadanie nowego sztandaru OSP Chludnie-Włodki. Akt nadania odczytał Andrzej Koc, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, po czym wręczył go Bogdanowi Prusinowskiemu - prezesowi OSP Chludnie-Włodki.

Fundatorami sztandaru byli: mieszkańcy wsi Chludnie, mieszkańcy wsi Włodki, ks. Jan Pieńkosz, proboszcz i kustosz sanktuarium w Małym Płocku, Józef Dymerski - wójt gminy Mały Płock, Bank Spółdzielczy w Kolnie - Krzysztof Kajko, Szkoła Podstawowa w Chludniach - Barbara Staniszewska, Baza Maszynowa Danex, Związek Piłsudczyków oddział w Małym Płocku, Barbara i Jarosław Mierzejewscy, Andrzej Kozikowski, Ewa i Władysław Supińscy, Krystyna i Leszek Chludzińscy, Dorota i Sławomir Chludzińscy, Zofia i Bogdan Prusinowscy, Barbara i Krzysztof Sztachańscy, Monika i Michał Jackowscy, Halina i Bogdan Chrzanowscy, Bożena, Wiesław i Patryk Chrzanowscy, Beata i Adam Sutkowscy.

Rys historyczny OSP Chludnie Włodki przedstawiła Barbara Sztachańska.

- Historia Ochotniczej Straży pożarnej sięga pierwszej połowy XX wieku. Została ona założona we Włodkach przez Aleksandra Borzymowskiego, Bronisława Karasińskiego i Wacława Żebrowskiego. Pierwszą brygadę OSP tworzyło 13 strażaków ochotników. Następnie dołączali do nich kolejni członkowie z miejscowości Włodki i Chludnie. Obecnie do OSP Chludnie-Włodki należy 21 druhów. W pierwszych latach istnienia OSP siedziba tej jednostki znajdowała się w drewnianej szopie. Wraz z przybywaniem nowych członków pojawił się pomysł utworzenia nowej remizy. W latach 80. rozpoczęto jej budowę, której uroczyste otwarcie odbyło się 24 maja 1987 roku. W latach 90. powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Ważnym momentem dla strażaków z OSP Chludnie-Włodki było otrzymanie wozu bojowego, co przyczyniło się do lepszej wydajności i skuteczności działania – powiedziała Barbara Sztachańska.

Andrzej Koc – prezes zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP wręczył nowy sztandar OSP Chludnie-Włodki

 • Andrzej Koc – prezes zarządu Podlaskiego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP wręczył nowy sztandar OSP Chludnie-Włodki

Od początku założenia OSP Chludnie-Włodki funkcję prezesa tej jednostki pełnili kolejno: Bronisław Karasiński, Kazimierz Prusinowski i obecny prezes Bogdan Prusinowski. Natomiast komendantami byli: Aleksander Borzymowski, Władysław Matulko, Wacław Śmiarowski, Roman Borzymowski, a obecnie komendantem jest Leszek Chludziński.

Odznaczenie druhów

Uroczystości we Włodkach były także okazją do odznaczenia druhów z jednostki Chludnie-Włodki.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego nadało Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Krzysztofowi Wszeborowskiemu i Zbigniewowi Chludzińskiemu.

Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego przyznało brązową odznakę honorową Podlaski Krzyż Floriański Zasłużony dla Pożarnictwa druhom: Bogdanowi Prusinowskiemu, Leszkowi Chludzińskiemu i Władysławowi Supińskiemu.

Tadeusz Klama, starosta Kolneński pogratulował druhom z OSP Chludnie-Włodki nowego sztandaru oraz podziękował za ofiarną służbę.

- Dzisiejsza uroczystość pokazuje, że nie tylko te duże miejscowości mają swoją długą tradycję, ale także te mniejsze mogą się pochwalić swoją bogatą historią i obchodzą bogate jubileusze. W imieniu mieszkańców powiatu kolneńskiego chcę serdecznie podziękować za waszą służbę, za poświęcony czas wolny w celu zapewniania nam bezpieczeństwa – powiedział Tadeusz Klama.

Na zakończenie dowódca uroczystości druh Jerzy Duchnowski złożył meldunek druhowi Andrzejowi Kocowi.

Józef Nuckowski
Zdjęcia: Józef Nuckowski

Widziałeś już nasze video "Do piernika! Weź udział w konkursie piernikowym TPR"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a