Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Strażacy z OSP Dzikowice nie tylko gaszą pożary, ale też prowadzą szkołę i przedszkole

Krystyna Nowakowska
Kategoria: Wieś i Rodzina
Strażacy z OSP Dzikowice nie tylko gaszą pożary, ale też prowadzą szkołę i przedszkole
Wieś i Rodzina OSP
Data publikacji 29.01.2022r.

Dzikowiec to malownicza wieś w powiecie kłodzkim usytuowana w dolinie Dzika, między Masywem Dzikowca a Górami Sowimi.

Wspólna inicjatywa integrującej się społeczności

Po zakończeniu II wojny światowej, gdy administracja polska rozpoczęła wysiedlenia Niemców zamieszkujących tereny zachodnie Ziem Odzyskanych, do Dzikowca zaczęli napływać Polacy z centralnej części kraju oraz przesiedleńcy z Kresów, to właśnie wtedy w integrującej się społeczności narodziła się inicjatywa obywatelska stworzenia dobra wspólnego, jakim jest ochotnicza straż pożarna.

r e k l a m a

Pierwszym prezesem (wówczas komendantem) wybranym na zebraniu inaugurującym powstania jednostki został dh Franciszek Łoś. Jego kadencja nie trwała jednak długo, a na stanowisku zastąpił go dh Wojciech Chamielec.

W grudniu 1945 roku podjęto pierwsze rozmowy na temat utworzenia w naszej wsi jednostki OSP – mówi prezes Henryk Srokowski. – 27 stycznia 1946 roku w Knurowie – dzisiejszym Dzikowcu, odbyło się pierwsze zebranie OSP. Uczestniczyło w nim 21 członków zwyczajnych oraz 6 wspierających. 

r e k l a m a

Druh Henryk Srokowski swoją „strażacką” przygodę rozpoczął w wieku dwunastu lat, kiedy to wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Dzikowiec. Wówczas w jednostce służyli już jego ojciec Michał oraz bracia Jan, Stanisław i Tadeusz.

Moja rodzina od lat bardzo mocno związana jest z miejscową strażą – mówi prezes Henryk Srokowski. – W moje ślady poszła również córka Wioletta i jej syn Bartosz, który radzi sobie doskonale w MDP. Jestem z nich dumny. Strażakiem postanowił również zostać mój przyszły zięć Damian Sadowski.

Obecnie w OSP Dzikowiec służy czterdziestu trzech druhów, w tym dwunastu posiada uprawnienia do udziału w akcjach, tworząc Jednostkę Operacyjno-Techniczną.

Gala Finałowa II edycji Konkursu Floriany 2018 r., Centralny Ośrodek Sportu TORWAR w Warszawie. Pamiątkowa fotografia po wręczeniu statuetki. Na I planie, od lewej: Henryk Srokowski, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Jadwiga Pasternak, Waldemar Pawlak, Joanna Zachariasz, Andrzej Paździorko, Wojciech Thiel

  • Gala Finałowa II edycji Konkursu Floriany 2018 r., Centralny Ośrodek Sportu TORWAR w Warszawie. Pamiątkowa fotografia po wręczeniu statuetki. Na I planie, od lewej: Henryk Srokowski, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Jadwiga Pasternak, Waldemar Pawlak, Joanna Zachariasz, Andrzej Paździorko, Wojciech Thiel

Szczególna rola kobiet i młodzieży 

Chciałbym podkreślić, że olbrzymią rolę w naszych strukturach odgrywają kobiety. W JOT pracują aż cztery panie: dh. Stanisława Paździorko, która pełni funkcję gospodarza, dh. Jadwiga Pasternak (komisja rewizyjna), dh. Monika Bedychaj, zastępca naczelnika oraz Justyna Szablewska, sekretarz, dbająca również o zapiski kronikarskie.

W OSP Dzikowiec szczególną rolę odgrywa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której opiekunem jest dh. Monika Bedychaj.

Nasza MDP liczy obecnie czternastu druhów i nieustannie pracujemy nad poszerzeniem młodej kadry – mówi dh Henryk Srokowski. – Dzielnie walczą o tytuł najlepszych w konkurencjach praktycznych oraz teoretycznych. Są kilkakrotnymi laureatami konkursów z cyklu „Młodzież zapobiega pożarom”. Z wielkim zapałem uczestniczą w kursach na których poznają tajniki strażackiego fachu. Cieszę się na myśl, że w niedalekiej przyszłości razem z nami staną do boju.

Nie tylko gaszą pożary, ale i edukują

Druhowie z OSP Dzikowiec prowadzą miejscowy Zespół Szkół Społecznych, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa oraz przedszkole.

Strażacy z Dzikowca dysponują dwoma samochodami, Volvo GBA z 2000 r. oraz wozem lekkim marki Ford Transit z 2002 r.

Oba samochody zakupiliśmy z własnych środków przy wsparciu sponsorów – powiedział prezes Srokowski.

Dzikowscy strażacy działają na wielu polach.

Chcielibyśmy skupić się na wyjazdach do akcji, niesieniu pomocy ludziom w zagrożeniu życia – mówi dh Henryk Srokowski. –Niestety póki co, tak nie jest. Skupiamy się więc na innej działalności jak oświata, praca z młodzieżą. Nasi strażacy są również inicjatorami imprez lokalnych o charakterze integracyjnym. Od 10 lat jesteśmy organizatorami Spartakiady Integracyjnej oraz Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z Ziemi Noworudzko-Radkowskiej, w której uczestniczą także dzieci niepełnosprawne. Dla dzikowieckich uczniów w okresie ferii zimowych i letnich organizujemy zajęcia tematyczne. W 2005 roku podpisaliśmy porozumienie z trzema jednostkami OSP z Czech. W ramach współpracy corocznie organizujemy zawody sportowe, towarzyski mecz piłki nożnej, dożynki czesko-polskie oraz obchody Tradycji Nocy Świętojańskiej. Ponadto pamiętajmy, że od blisko dwudziestu lat organizujemy Spartakiadę Integracyjną Dzieci Niepełnosprawnych.

Działania strażaków z Dzikowca zostały docenione dwukrotnie w Konkursie Floriany. Jako jedyna OSP w Polsce prowadząca Zespół Szkół Społecznych zdobyła statuetkę w 2015 r. oraz 2018 roku.

Jedno z najstarszych zachowanych zdjęć strażaków OSP Dzikowiec – lata 70. XX wieku

  • Jedno z najstarszych zachowanych zdjęć strażaków OSP Dzikowiec – lata 70. XX wieku


Nie poddają się przeciwnościom losu

Strażacy z OSP Dzikowiec to ludzie twardo stąpający po ziemi, nie poddający się przeciwnościom losu. Mają również swoje marzenia.

Pragniemy być jednostką dyspozycyjną. Chcemy edukować przyszłe pokolenia, pracować na profesjonalnym sprzęcie. I działać w rytm dewizy strażackiej: Tyle powrotów ile wyjazdów. Niech nas kierują słowa Wilhema Syrnickiego ”Zaszczytną rzeczą jest służba dla społeczeństwa, jednak stokroć zaszczytniejszym jest stale stać na posterunku i narażając swe życie, strzec życia i mienia innych...” – powiedział na zakończenie prezes Henryk Srokowski.

Krystyna Nowakowska
Zdjęcia: OSP Dzikowiec

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 04/2022 na str. 58. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR:  Zamów prenumeratę.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a