Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Youngster, czyli młodzi po angielsku

Youngster, czyli młodzi po angielsku
Wieś i Rodzina
Data publikacji 08.02.2017r.

Bez ocen, bez klasówek i bez przymusu – gimnazjaliści z 40 gmin przez cały rok szkolny chętnie i z własnej woli zostają po lekcjach, aby doskonalić swój angielski w ramach programu Youngster, który jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Mieszkasz na wsi? Chodzisz do wiejskiego albo gminnego gimnazjum? Możesz za darmo uczyć się angielskiego w wolnym czasie. A potem sprawdzić efekty swojej nauki za pośrednictwem Internetu. Wszystko to możliwe jest dzięki ogólnopolskiemu programowi Youngster.

r e k l a m a

Głównym założeniem programu Youngster jest umożliwienie uczniom z obszarów wiejskich rozwoju umiejętności językowych, które wpływają na osiągane przez nich wyniki w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu zyskują szersze perspektywy podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej i pewniejszym krokiem wkraczają w dorosłe życie. Takie efekty obserwujemy już wśród uczestników poprzednich edycji programu, którzy język angielski z powodzeniem wykorzystują, np. podczas studiów na zagranicznych uczelniach – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Program Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjów położonych na wsiach. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan. Odbywają się przez cały rok szkolny. Podczas 90 godzin lekcyjnych uczestnicy programu pod opieką swojego nauczyciela szlifują angielski. Zajęcia odbywają się w małych grupach, liczących nie więcej niż 15 osób. Takie małoliczne grupy ułatwiają komunikację podczas zajęć i sprawiają, że wiedzę łatwiej jest przyswoić.

r e k l a m a

Nauka angielskiego nie przewiduje sprawdzianów ani żadnych ocen cząstkowych, ale uczniowie mają możliwość sprawdzenia postępów w nauce. Robią to w styczniu każdego roku, a służy im do tego m.in. specjalna platforma e-learnignowa i dostępne na niej ćwiczenia. Chodzi nie tylko o kontrolę nabytych umiejętności i zmotywowanie do dalszej nauki, ale również wskazanie umiejętności językowych, nad którymi warto jeszcze popracować. Młodzież ma też szansę wykazać się swoją wiedzą w ogólnopolskim konkursie „Teenagers in Action”. Jednym z tegorocznych zadań konkursowych jest nawiązanie kontaktu z uczniami, którzy uczestniczyli w programie Youngster w latach ubiegłych, i pokazanie, że język angielski przydaje się w życiu i warto się go uczyć.

W tym roku szkolnym realizowana jest dziesiąta edycja programu Youngster. Do tej pory skorzystało z niego ponad 28 tys. uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu było także niemal 400 nauczycieli, którzy objęci zostali kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi.

– To, co wyróżnia Youngstera, to wykorzystanie na zajęciach założeń dydaktycznyh wypracowanych wspólnie z nauczycielami i metodykami przez lata trwania programu. Cała formuła jest oparta na zasadzie all carrot, no stick, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen. Uczniowie nie stresują się więc udziałem w zajęciach, a dzięki temu aktywnie w nich uczestniczą i szybciej przyswajają język – mówi dr Grzegorz Śpiewak, koordynator programu Youngster z ramienia wydawnictwa Macmillan Polska.

Jakie są efekty programu? Młodzież znacząco poprawia swoje kompetencje językowe, co skutkuje wyższymi wynikami na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego. Uzyskane dobre rezultaty wpływają z kolei na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, rzutując niejednokrotnie na decyzje dotyczące dalszej edukacji oraz w dłuższej perspektywie – zmiany postaw życiowych.

Widziałeś już nasze video "W nowym Tygodniku Poradniku Rolniczym: nie warto kupować paszowozu w ciemno"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a