r e k l a m a

Partner serwisu

Bezskuteczna walka z wirusem ASF

Wiadomości
Data publikacji 08.09.2017r.

Bilans afrykańskiego pomoru świń to 94 ogniska w stadach trzody chlewnej i 470 przypadków u dzików. 71 ognisk zanotowano od czerwca br. Rośnie też liczba dzików z wirusem ASF w Czechach – znaleziono ich w sumie 97.

W związku z coraz większą liczbą ognisk Komisja Europejska zmieniła zasięg stref ASF. Największe zmiany dotyczą województwa lubelskiego. Do strefy niebieskiej dołączono między innymi wybrane gminy powiatu radzyńskiego, parczewskiego i włodawskiego, w których w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe ogniska. Zmienił się także zasięg stref czerwonych, do których włączono teren wybranych gmin z powiatu radzyńskiego, bialskiego i kolneńskiego. Ma to związek z wystąpieniem na tych obszarach przypadków ASF u dzików. Znacznie zwiększyła się również strefa żółta (obszar ochronny). Włączono do niej tereny gmin powiatu chełmskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łukowskiego i siedleckiego.

r e k l a m aNa obszarach zagrożonych afrykańskim pomorem świń, zwłaszcza w strefie niebieskiej, rolnicy zgłaszają problemy ze sprzedażą tuczników. Podobno żaden z uprawnionych zakładów nie jest zainteresowany odbiorem świń ze stref ASF. Dochodzi do sytuacji, gdy tuczniki znacznie przekraczają masę ubojową.

5 września weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 1688). W rozporządzeniu uwzględniono dodatkowy dwumiesięczny okres sprzedaży świń, tj. lipiec–sierpień 2017 roku, w odniesieniu do którego producenci trzody chlewnej mogą ubiegać się o pomoc z tytułu uzyskania niższych niż rynkowe cen sprzedaży. Kwota pomocy stanowi różnicę między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni notowaną w regionie, gdzie znajduje się stado w tygodniu, w którym świnie sprzedano, opublikowaną w biuletynie MRiRW, a ceną uzyskaną przez producenta świń.Rosja – dezynfekcja gleby w miejscu, gdzie utylizowano padłe na ASF dziki. Rosyjskie władze nie wożą padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych
Pomoc może wynosić maksymalnie 1,50 zł za kg masy tuszy, przy czym pomoc do zwierząt o masie tuszy większej niż 100 kg nie może przekraczać pomocy do świń o masie tuszy wynoszącej 100 kg. Wnioski o udzielenie pomocy w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku należy złożyć do 12 września. Do 31 października br. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.

Ministerstwo rolnictwa czeka też na wyniki analizy uwarunkowań prawnych i środowiskowych budowy ogrodzenia na granicy wschodniej, które miałoby zapobiegać migracji dzików. Koszt budowy szacuje się na 130 mln zł. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapewnia, że resort finansów zapewnił już pieniądze na ten cel. Płot ma być poprowadzony wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, a jego długość wyniesie 729 km. Dziki zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń wciąż najprawdopodobniej wędrują do nas zza wschodniej granicy. Ogrodzenie jest więc potrzebne, choć zdaniem ekspertów jesienią liczba nowych ognisk ASF powinna się zmniejszyć.ds

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a