Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Bioasekuracja już wkrótce w całym kraju

Hodowla Zwierząt ASF
Data publikacji 18.02.2018r.

Ministerstwo rolnictwa opracowało projekt rozporządzenia wprowadzającego wymogi bioasekuracji na terenie całego kraju. Jeśli wejdzie ono w życie, to wszystkich producentów trzody chlewnej będą obowiązywały te same zasady ochrony stad przed afrykańskim pomorem świń, które teraz wymagane są w strefach ASF.

Warto zainwestować w ogrodzenie

r e k l a m a

Przestrzeganie zasad bioasekuracji to jedyna skuteczna droga do ograniczenia szerzenia się afrykańskiego pomoru świń. Dlatego niezależnie od tego, kiedy zaczną obowiązywać przepisy i w jakiej formie rząd zwróci koszty dostosowania się do nich, w obliczu tego, że wirus ASF jest już tak blisko regionów o największej skali produkcji trzody chlewnej, warto stosować wymogi bioasekuracji już teraz. Leży to w interesie samych producentów trzody chlewnej. Bioasekuracja jest bowiem najtańszym sposobem ochrony stad przed ASF, a podjęte działania być może pozwolą na utrzymanie wirusa tylko wśród dzików, które są wektorem szerzenia się choroby. Inspekcja Weterynaryjna zwraca uwagę, by rolnicy utrzymywali świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami, karmili je paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich oraz zwracali uwagę na sposób przechowywania słomy. Pomaga w tym wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na terenie gospodarstwa, takich jak budowa ogrodzenia.

Nowe przepisy nie nakładają co prawda obowiązku ogrodzenia gospodarstwa płotem (z wyjątkiem utrzymywania świń w systemie wolno wybiegowym, gdzie obowiązkowe będzie podwójne ogrodzenie), ale nakazują skuteczne zabezpieczenie przed dostępem zwierząt z zewnątrz. Brak szczelnego ogrodzenia gospodarstwa może doprowadzić do tego, że dziki będą podchodziły do zabudowań w poszukiwaniu pożywienia. W przypadku regionu, gdzie zagrożenie epizootyczne ze strony dzików jest mniejsze, wystarczy ogrodzenie z siatki drucianej. Tam, gdzie zagrożenie jest duże, uzasadnione jest ogrodzenie podwójne, a jeśli pojedyncze, to ze szczelnej blachy. Powinno być solidnie przytwierdzone do zagłębionej w ziemi na głębokość co najmniej 30 cm podmurówki. Zabezpieczenie takie uniemożliwia lub w zasadniczy sposób utrudnia przedostanie się na teren chlewni dzików, psów, kotów oraz gryzoni, które także mogą przyczynić się do przeniesienia wirusa ASF. Jeśli ściany budynku są lite, to wystarczy tylko poprowadzenie ogrodzenia do granicy budynku, ale nie może być możliwości wejścia osób postronnych czy zwierząt na teren gospodarstwa i do chlewni.

Rampa załadowcza

Elementem dobrze prowadzonej bioasekuracji jest także walka z gryzoniami i zabezpieczenie budynków przed ich przedostawaniem się do środka. Wirus afrykańskiego pomoru świń może przeżywać w gnojowicy do 160 dni. Wystarczy, że szczury mają do niej dostęp, a mogą stać się potencjalnym źródłem zakażenia. Niebezpieczna jest też słoma pozostawiona na polu i wykorzystywana później jako ściółka w chlewni. To jedno z największych zagrożeń rozprzestrzeniania się choroby.

Szczelne ogrodzenie gospodarstwa nic nie da, jeśli na jego teren będą mogły wjeżdżać samochody przywożące lub odbierające świnie. Konieczna jest więc rampa załadowcza zbudowana tak, aby graniczyła z ogrodzeniem. Powinna być ogrodzona, a bramka prowadząca na rampę musi być otwierana tylko w jedną stronę, by świnia wprowadzona na rampę nie mogła z niej wrócić. Dobrze, jeśli rampa załadowcza jest nachylona w sposób umożliwiający spływ wody używanej do jej mycia poza teren chlewni. Ważne jest też to, by kierowcy nie opuszczali szoferki i nie wchodzili na teren gospodarstwa, czy nawet na płytę rampy załadowczej.

 • Program bioasekuracji będzie wymagał, aby:

  1. zabezpieczyć wybieg w gospodarstwie, w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m związanym na stałe  z podłożem;
  2. prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
  3. zabezpieczyć budynek, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;
  4. utrzymywać świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
  5. czynności związane z obsługą świń wykonywały wyłącznie osoby, które wykonują je tylko w danym gospodarstwie, krótko mówiąc osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie mogą utrzymywać własnych świń poza tym gospodarstwem ani zajmować się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach;
  6. zapewnić, aby osoby przebywające w budynkach inwentarskich przed rozpoczęciem czynności stosowały środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i dezynfekcji obuwia;
  7. przeprowadzać bieżące czyszczenie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
  8. używać odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń przeznaczonych wyłącznie do tych konkretnych czynności;
  9. wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i przy wyjściu z nich, przy czym szerokość mat nie może być mniejsza niż szerokość wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż 1 m;
  10. utrzymywać maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
  11. sporządzić spis posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące jego aktualizowanie;
  12. karmić zwierzęta paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  13. nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok, tusz i części dzików oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz innych surowców, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
  14. nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniach.
Dominika Stancelewska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a