Lepsze wykorzystanie paszy

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 04.05.2017r.

Sposobem na lepsze wykorzystanie paszy przez zwierzęta, a tym samym zwiększenie ich przyrostów, jest poprawa strawności składników mieszanki oraz obniżenie pH w przewodzie pokarmowym. Stosowanie dodatków paszowych pozwala na zachowanie równowagi mikrobiologicznej, co wpływa na wykorzystanie składników pokarmowych paszy oraz zdrowie zwierząt.

Dzięki zmniejszeniu ilości drobnoustrojów obecnych w przewodzie pokarmowym, ograniczeniu infekcji oraz zmianom w składzie mikrobiologicznym układu pokarmowego antybiotykowe stymulatory wzrostu wpływały istotnie na wykorzystanie paszy. Po ich wycofaniu z żywienia świń sposobem na zwiększenie wykorzystania składników pokarmowych jest stosowanie dodatków takich jak enzymy paszowe, kwasy organiczne oraz ich sole, probiotyki, prebiotyki i zioła. Dodatki paszo­we zawarte w mieszance, dzięki swoim właściwościom powinny korzystnie wpływać na mikroflorę przewodu pokarmowego, chroniąc przed patogennymi drobnoustrojami, a także sprzyjając poprawie wykorzystania składników pokarmowych.


Do poprawy strawności pasz wykorzystywane są enzymy paszowe. Są to dodatki wspomagające procesy trawienia i rozkład związków organicznych. Są białkami, które przyspieszając reakcje biochemiczne dostarczają energię oraz odpowiednie związki potrzebne do budowy i funkcjonowania organizmu.

Podnoszą strawność

Enzymy paszowe są wytwarzane przy udziale mikroorganizmów takich jak grzyby, bakterie oraz drożdże. Są przydatne szczególnie w żywieniu młodych zwierząt, u których system trawienny nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Ich korzystne działanie obserwuje się także w sytuacji, gdy komponenty użyte do produkcji mieszanek charakteryzują się niską strawnością. Enzymy paszowe dodawane do pasz powodują rozkład polisacharydów pochodzenia nieskrobiowego, które należą do czynników antyżywieniowych z powodu negatywnego wpływu na procesy trawienia i wchłaniania skrobi, białek oraz tłuszczów w jelicie zwierząt monogastrycznych.

Enzymy w mieszankach paszowych dla świń:

  • poprawiają strawność składników i zapewniają lepsze wykorzystanie paszy,
  • powodują częściowy rozkład polisacharydów nieskrobiowych do prostszych związków,
  • umożliwiają utrzymanie wyników tuczu na wyższym poziomie pomimo zastosowania gorszej jakości mieszanek,
  • pozwalają na zwiększenie udziału włókna w paszy,
  • ograniczają fermentację w jelitach i obniżają lepkość w układzie pokarmowym,
  • redukują ilość wydalanych składników w kale,
  • ograniczają ryzyko problemów kolibakteriozy po odsadzeniu prosiąt przez rozkład β-glukanów i fitynianów,
  • wpływają korzystnie na równowagę mikrobiologiczną w układzie pokarmowym.
U młodych świń wprowadzenie do mieszanki preparatu enzymatycznego możne poprawić przyrosty dzienne o około 11%, a wykorzystanie paszy średnio o 7–8%.

Zakwaszenie paszy

Podawanie kwasów organicznych w paszach dla świń powoduje obniżenie pH oraz zmniejszenie zdolności buforującej paszy, a jednocześnie prowadzi do wzrostu kwasowości w układzie pokarmowym. W efekcie obserwuje się poprawę stanu zdrowotnego, lepszy wzrost zwierząt oraz poprawę wykorzystania paszy. Szczególnie ważne jest zakwaszanie paszy dla prosiąt, gdyż zmniejsza pH treści pokarmowej, zmniejsza koncentrację amoniaku w żołądku, poprawia morfologię jelit cienkich zwiększając wysokość kosmków jelitowych i zdolność wchłaniania, zwiększa strawność białka, energii i składników mineralnych. Odpowiednio zastosowany kwas organiczny lub mieszanina kwasów pozwala na ograniczenie problemów kolibakteriozy w okresie odchowu prosiąt oraz poprawę tempa wzrostu i wykorzystania paszy.Jednym ze sposobów poprawy strawności i wykorzystania paszy, zwłaszcza w przypadku młodych zwierząt, jest stosowanie specjalnych dodatków paszowych

Funkcje związane z przywracaniem i zachowaniem naturalnej równowagi mikroflory przewodu pokarmowego pełnią też w organizmie zwierząt probiotyki. Wspomagają one fizjologiczne funkcje układu pokarmowego, związane z trawieniem i wchłanianiem oraz wzmacniają system immunologiczny organizmu, co pozwala na skuteczniejszą ochronę przewodu pokarmowego przed zakażeniami.

Stosowanie probiotyków w pa­sza­ch dla prosiąt wpływa korzystnie na stan błony śluzowej jelit, gdyż probiotyczne mikroorganizmy kolonizują ściany jelit, przez co zmniejszają się możliwości rozwoju dla bakterii chorobotwórczych. Dodatkowo wytwarzane są metabolity posiadające działanie przeciwbakteryjne, zmniejsza się ilość składników pokarmowych dostępnych dla patogenów oraz stymulowane są mechanizmy odporności.

Bakterie probiotyczne mają także zdolność wytwarzania enzymów rozkładających skrobię, białko i tłuszcz, dzięki czemu zwiększa się strawność składników pokarmowych oraz energetyczność paszy. Skuteczność działania probiotyków zależna jest między innymi od odpowiedniej selekcji szczepów oraz ilości żywych komórek docierających do jelit. Korzystnym efektem działania probiotyków jest zmniejszenie zaburzeń w układzie pokarmowym, a tym samym utrzymanie prawidłowego przebiegu procesów trawienia i wchłaniania.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

Partner serwisu