Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

WPR 2018 zmiany w dopłatach bezpośrednich i dotacjach dla rolników z PROW

Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 01.01.2018r.

Od stycznia 2018 roku obowiązują usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego wsparcia rolnictwa. Dotyczą one m.in. przenoszenia funduszy pomiędzy pierwszym i drugim filarem WPR, zazielenienia oraz większego wsparcia dla młodych rolników.

Prostsze zasady dywersyfikacji upraw i zazielenienia

r e k l a m aOd 2018 roku mają też obowiązywać prostsze zasady dotyczące dywersyfikacji upraw i dodatkowe trzy nowe typy obszarów proekologicznych. Planuje się uprościć zwolnienie z obowiązku dywersyfikacji oraz zachowania obszarów proekologicznych dla gospodarstw, które więcej niż 75% gruntów ornych wykorzystują do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych, do uprawy roślin strączkowych lub upraw rosnących pod wodą, lub do gruntów będących głównie gruntami ugorowanymi lub trwałymi użytkami zielonymi. Do tej pory zwolnienie ich dotyczyło, jeśli pozostałe grunty orne nie przekraczały powierzchni 30 ha. Ten limit 30 ha ma być zniesiony. 

Odrębną uprawą do spełnienia wymogu dywersyfikacji staje się pszenica orkiszowa (Triticum spelta). Wykaz rodzajów obszarów proekologicznych zostanie natomiast poszerzony o miskanta (Miscanthus) i rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum). Mając na uwadze fakt, że rodzaj pokrywy roślinnej może pozytywnie wpływać na wkład gruntów ugorowanych w różnorodność biologiczną, za odrębny rodzaj obszarów proekologicznych ma uznawać się też grunty ugorowane z roślinami miododajnymi. Dla tych obszarów będą ustanowione współczynniki ważenia, które będą odzwierciedlać ich różne znaczenie dla różnorodności biologicznej. Wprowadzenie dodatkowych rodzajów obszarów proekologicznych wymaga dostosowania obowiązujących współczynników ważenia dla obszarów objętych uprawami wiążącymi azot i obszarów z zagajnikami. Chodzi o zachowanie równowagi między wszystkimi rodzajami obszarów proekologicznych.   

Ponadto, państwa członkowskie mogą zadecydować, że za trwałe użytki zielone niezbędne do zazielenienia uznaje się:
  1. grunty, które nie były zaorane przez co najmniej pięć lat, pod warunkiem, że dane grunty są wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych) oraz że grunty te nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej pięciu lat;
  2. inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które służą do wytwarzania paszy dla zwierząt na obszarach, na których trawy i inne zielne rośliny pastewne są roślinnością dominującą;
  3. grunty nadające się do wypasu w przypadkach, gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne nie są roślinnością dominującą lub nie występują na obszarach wypasu.


Zmiany w podejściu do rolnika aktywnego zawodowego i dla tych, którzy działalność rolniczą ma charakter marginalny 

Nowe przepisy mniej restrykcyjnie podchodzą do definicji rolnika aktywnego zawodowo. Od 2013 r. państwa członkowskie nie powinny przyznawać płatności bezpośrednich osobom, dla których działalność rolnicza ma charakter marginalny.
Do wykazania, że tak nie jest, stosowano trzy kryteria. Roczna kwota płatności bezpośrednich w przypadku rolnika aktywnego zawodowo musi wynosić co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, przychody z działalności rolniczej powinny stanowić co najmniej 1/3 wszystkich przychodów danego podmiotu. Główną działalnością gospodarczą lub przedmiotem tej działalności powinno być wykonywanie działalności rolniczej. Państwa członkowskie mają obecnie możliwość decydowania o udostępnieniu tylko jednego lub dwóch kryteriów do celów udowodnienia, że dana osoba jest rolnikiem aktywnym zawodowo. Przepisy po raz pierwszy dają też rolnikom prawo domagania się pisemnych umów na dostawy.

Unijne rozporządzenie wprowadza także ulepszenia w systemach ubezpieczeń. Polegają one na możliwości wypłacania odszkodowań rolnikom, którzy ponieśli straty w produkcji już na poziomie co najmniej 20%. Ten zapis dotyczy jednak sytuacji, gdy system ubezpieczenia jest powiązany z PROW. Polska nie stosuje takich rozwiązań.

Magdalena Szymańska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a