Czy rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi płacić podwójną składkę do KRUS?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 20.02.2018r.

Mam gospodarstwo rolne i prowadzę niewielką firmę usługową. KRUS nalicza mi podwójną składkę na ubezpieczenie. Czy słusznie? Pytałem w KRUS, czy dostanę podwójną emeryturę z tego tytułu, to mi powiedziano, że nie. Dlaczego więc jestem karany podwójną składką?

Możliwość pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników po podjęciu działalności gospodarczej w niewielkich rozmiarach i spełnieniu warunków określonych przepisami można określić raczej jako przywilej.  Gdyby go nie było, płaciłby Pan znacznie wyższą składkę do ZUS.

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe określa art.  17 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym przepisem, składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Natomiast za ubezpieczonego, który jednocześnie prowadzi gospodarstwo i pozarolniczą działalność gospodarczą, składka wynosi dwukrotność tej kwoty.


Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:
  • 12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
  • 24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
  • 36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;
  • 48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z kolei sposób ustalania wysokości emerytury (i renty) rolniczej zawarty został w art. 24,25 i 26 ww. ustawy. Jak wynika z ich treści, a zwłaszcza z treści art. 25, który dotyczy zasad ustalania części składkowej emerytury, okresy opłacania podwójnej składki przez osobę prowadzącą dodatkowo działalność gospodarczą nie mają wpływu na wysokość świadczenia.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

Partner serwisu