Jaka emerytura – czy z KRUS-u, czy z ZUS-u?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 24.07.2017r.

Czy małżonce przysługiwać będzie emerytura i z ZUS-u, i z KRUS-u, jeżeli w KRUS-ie była ubezpieczona 29 lat, a w ZUS-ie ponad 12? Poza tym przez pewien czas żona płaciła składki na oba ubezpieczenia. Czy w związku z tym ten sam okres zostanie zaliczony do KRUS-u i ZUS-u? Żona osiągnęła wiek emerytalny.

Według artykułu 19 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. osiągnął wiek emerytalny;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Skoro żona osiągnęła wiek emerytalny i posiada 25 lat ubezpieczenia w KRUS-ie, to będzie przysługiwała jej emerytura rolnicza. W sytuacji, gdy urodziła się po 31 grudnia 1948 r., do okresu ubezpieczenia w KRUS-ie nie wliczy się jej ubezpieczenie w ZUS-ie. Zatem może starać się także o emeryturę z ZUS-u, o ile będzie miała wymagany okres lat składowych i nieskładkowych. Należy złożyć wniosek do ZUS-u, aby zostało sprawdzone, czy spełnione są wymagania ustawowe.


Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 31 lipca 2013 r. (sygnatura III AUa 1676/12) orzekł, że artykuł 20 ust. 2 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników uniemożliwia powtórne zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego tylko tych okresów, które przez ZUS zostały uwzględnione do ustalenia uprawnień do emerytury lub renty. Dopuszczalna prawnie jest zatem taka sytuacja, w której ten sam okres na skutek podwójnego ubezpieczenia, tj. w ZUS-ie i KRUS-ie, będzie mógł być podwójnie liczony – raz do uprawnień do emerytury z ZUS-u, a drugi raz do uprawnień do emerytury z KRUS-u.

Partner serwisu