Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Problemy z uiszczaniem składek KRUS

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 07.02.2017r.

Prowadzę gospodarstwo rolne, ale z uwagi na chorobę i niesprzyjające warunki atmosferyczne miałem niskie plony i mam zaległości w uiszczaniu składek na KRUS. Czy mogę starać się o odroczenie terminu płatności?

Kwestię reguluje art. 41a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wynika z niego, że prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, może:

r e k l a m a  1. odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;
  2. umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.
Rolnik musi złożyć wniosek w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 18 lutego 2014 r. (sygnatura akt: III SA/Po 1845/13) orzekł, że „ważny interes zainteresowanego”, który wskazuje art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, może wynikać ze zróżnicowanych przyczyn.

Mogą nimi być te istniejące zarówno po stronie samego zainteresowanego (np. jego choroba) czy osób pozostających z nim w związku faktycznym (np. konieczność opieki nad członkiem rodziny), jak również w świecie zewnętrznym. Do niego sąd zaliczył klęskę żywiołową oraz zdarzenie losowe. Zdaniem SA ocena, czy w sprawie zachodzi ważny interes zainteresowanego, należy w pierwszym rzędzie do organu. Jej przeprowadzenie wymaga z kolei odniesienia się do konkretnych okoliczności faktycznych sprawy.

Od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, powinien Pan złożyć niezwłocznie wniosek do KRUS o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożenie ich spłaty na raty lub umorzenie w całości lub w części.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a