r e k l a m a

Partner serwisu

Trojaczki – szczęście czy kłopot?

Polskie mleko Ciekawostki
Data publikacji 05.09.2017r.

W gospodarstwie Katarzyny i Krzysztofa Gaczkowskich z Rzeczycy, w powiecie tomaszowskim na świat przyszły trojaczki. Takiego prezentu, od jedynej utrzymywanej obecnie krowy rolnicy się nie spodziewali.

Państwo Gaczkowscy jeszcze do niedawna zajmowali się produkcją mleka. Ostatni kryzys na rynku mleka i związane z nim niskie ceny skupu sprawiły, że z utrzymywania krów mlecznych zrezygnowali. W gospodarstwie pozostawili tylko jedną sztukę, na potrzeby własne. Jakże pięknie odwdzięczyła się właścicielom za ich przywiązanie. Cała trójka – ku ogromnemu zadowoleniu gospodarzy – doskonale się odchowuje i szybko rośnie, a potwierdzeniem radości z potrójnego wycielenia jest zdjęcie osesków, które do naszej redakcji przysłali państwo Gaczkowscy.

r e k l a m a

Ale w tej beczce miodu jest również łyżka dziegciu. Otóż, pan Krzysztof poinformował nas, że zarejestrowanie zwierząt, w tym wypadku trojaczków w oddziale powiatowym ARiMR nie jest – jak mogłoby się wydawać – prostą sprawą. Oczywiście krowa rodzi zazwyczaj jedno cielę. Bliźniaki zdarzają się bardzo rzadko, a trojaczki to już prawdziwy ewenement. Niemniej się zdarzają. Spełniając obowiązek rejestracji cieląt gospodarz wybrał się więc do oddziału ARiMR, ale niestety nie udało się dopełnić formalności. Hodowcę – ku jego zdziwieniu – poinformowano, że musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii, że urodziły się trojaczki, a następnie złożyć podanie do kierownika biura z prośbą o rejestrację trzeciego, urodzonego cielęcia.

Skierowaliśmy zatem pytanie do biura prasowego ARiMR, czy w takim przypadku jest to słuszne postępowanie. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

„Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, w przypadku bydła, maksymalna liczba potomstwa w porodzie mnogim wynosi 2 sztuki.

W przypadku przekroczenia tej liczby, biuro powiatowe ARiMR, po potwierdzeniu zaistnienia takiego zdarzenia, powinno zarejestrować za zgodą kierownika biura, nadliczbowe zwierzę i jednocześnie poinformować o tym powiatowego lekarza weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii, jako organ Inspekcji Weterynaryjnej (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), po otrzymaniu takiej informacji podejmuje decyzję co do zwierzęcia”.

Beata Dąbrowska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a