• Nowy sposób na ochronę jęczmienia i pszenżyta

    • ?
    Sumi Agro Poland uzyskała zgodę na rozszerzenie rejestracji Kendo 50 EW, fungicydu do zwalczania mączniaka prawdziwego. Dotychczas środek miał rejestrację umożliwiającą jego stosowanie w pszenicy jarej i ozimej, jęczmieniu jarym oraz w uprawach sadowniczych. Od teraz można go stosować w jęczmieniu ozimym oraz pszenżycie ozimym.
  • Nowe rozwiązania Sumi Agro

    • ?
    W Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy Sumi Agro Poland. Tomasz Malczewski, prezes zarządu Sumi Agro Poland, otwierając konferencję przedstawił dane statystyczne świadczące o regresie w branży agrochemicznej. Łączna wartość sprzedaży produktów wszystkich członków PSOR spadła o 4,5% w porównaniu z wartością sprzedaży wykazaną w 2015 r.