Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak poznać prawdziwą kredę?

Uprawa Nawożenie
Data publikacji 19.12.2017r.

Nawozy wapniowe zależnie od ich jakości, pochodzenia, zawartości wapnia oraz wody, są podzielone na klasy i taka informacja musi znajdować się na opakowaniu albo musi ją przedstawić sprzedawca. Niestety, zdarza się, że jako nawozy, których surowcem powinna być kreda, sprzedaje się węglany z twardych węglanów wapnia. Jak pisaliśmy tydzień temu, w błąd może wprowadzić rolnika nazwa własna nawozu sugerująca jego pochodzenie.

Dziś przedstawiamy w tabeli informacje o typach i odmianach wapna nawozowego oraz to, jakie wymagania stawia się tym typom. Podział wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r., a prawdziwa kreda może występować jako odmiana 06a i 07a (patrz tabela) Trzeba dodać, że są na rynku  środki wapnujące oznaczone jako Nawóz WE i ich podział jest nieco inny a reguluje to Rozporządzenie Komisji nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r.

r e k l a m a

W tym unijnym rozporządzeniu wapienie naturalne opisane są w sekcji G.1., gdzie pod nr 5a opisane są wymagania dla typu „kreda – standardowa”, a pod nr 5b typ „kreda – rozdrobniona”. 


  • Pokłady kredy występują głównie we wschodniej części Polski. Po wydobyciu surowiec jest składowany w celu podsuszenia, a potem trafia do przerobu np. na kredę granulowaną

Wśród typów wapna

nawozowego wyróżnia się 13 odmian dla wapna nawozowego niezawierającego magnezu i 7 odmian dla wapna nawozowego zawierającego magnez. Podstawą tego podziału jest stan fizyczny oraz skład chemiczny wapna oraz metody jego pozyskiwania. Ważną informacją dla kupującego jest, że wapno nawozowe można wprowadzać do obrotu bez dodatkowych zezwoleń, jeśli spełnia kryteria dla typów wapna nawozowego. Nawozy, które nie odpowiadają typom wapna nawozowego można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Kupując wapno z etykietą

rolnik powinien znaleźć informacje o typie wapna. Znając natomiast informacje, które zamieszczamy w tabeli, może z nich wybrać najlepiej pasującą odmianę wapna i takiej szukać u sprzedawców. Pamiętajmy o swoich prawach i koniecznie wymagajmy od sprzedających nawozy wapniowe pełnej informacji o produkcie. Powinniśmy je także uzyskać w przypadku zakupu nawozów wprowadzonych do obrotu, a nie odpowiadających typom wapna z Rozporządzenia.

Każdy producent ma obowiązek na żądanie klienta (rolnika) przedstawić dokumenty określające jakość sprzedawanego wapna nawozowego. Tego rodzaju dokumenty wydają producentom Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze lub Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Informacje te powinny znajdować się na opakowaniach sprzedawanych produktów, a w przypadku sprzedaży luzem, sprzedawca powinien przedstawić dokumenty z opisem produktu.
Marek Kalinowski

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a