Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

KRUS: zasiłek opiekuńczy dla rolników wydłużony

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
KRUS: zasiłek opiekuńczy dla rolników wydłużony
Wiadomości Polska
Data publikacji 22.04.2020r.

Rolnicy oraz domownicy, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły, mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia br.

Kto może skorzystać z zasiłku?

Z zasiłku na kolejny okres mogą skorzystać zarówno rodzice, którym taki zasiłek już przyznano, jak i rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz pierwszy.

r e k l a m a

Jak informuje KRUS, jeżeli w złożonym przed 10 kwietnia 2020 r. wniosku o zasiłek opiekuńczy wskazano okres opieki po 10 kwietnia, prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki, tzn. nie dłużej niż do 26 kwietnia br. Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno osobie podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, jak i osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek.

Świadczenie to przysługuje z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem:
  • w wieku do ukończenia 8 lat,
  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak KRUS wylicza stawki zasiłku opiekuńczego?

r e k l a m a

Za każdy dzień opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy (np. soboty i niedzieli), rodzice otrzymają 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr, czyli 32,41 zł.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a