Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Dla kogo dotacje za przekazanie małego gospodarstwa rolnego?

Paweł Mikos
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Dla kogo dotacje za przekazanie małego gospodarstwa rolnego?
Hodowla Zwierząt Dotacje
Data publikacji 02.09.2019r.

ARiMR od 30 września 2019 roku będzie przyjmować wnioski na dotacje za przekazanie małego gospodarstwa. Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o te pieniądze? Na jak wysoką dotację można liczyć? Ile ziemi rolnej może sobie zostawić rolnik przekazujący gospodarstwo?

Kto może dostać dotacje za przekazanie gospodarstwa rolnego? 

Począwszy od poniedziałku 30 września 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o udzielenie dotacji za przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi, czyli dotacje z PROW 2014–2020 z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

r e k l a m a

O dotacje za przekazanie gospodarstwa rolnemu może ubiegać się rolnik, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią dopłat bezpośrednich;
 • jest pełnoletni;
 • jest wpisany do ewidencji producentów;
 • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);
 • przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi prowadzącemu działalność rolniczą na terytorium Polski. Rolnik, który otrzyma ziemię musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez co najmniej 5 lat. 

Czy rolnik przekazujący gospodarstwo może zostawić dla siebie część ziemi rolnej? 

r e k l a m a

ARiMR przyzna dotacje dla rolnika przekazującego gospodarstwo o ile powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego rolniku, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy wyniesie co najmniej tylko co średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju. A ta na dzień 21 września 2018 roku wynosi 10,81 ha. 

W przypadku województw, gdzie ta średnia jest niższa, to po powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego musi wynosić minimum tyle ile średnia wojewódzka dla gospodarstwa. 

Niższa średnia powierzchnia gospodarstwa niż krajowa dotyczy województw:

 • lubelskiego, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 7,86 ha
 • łódzkiego – średnia to 7,84 ha
 • małopolskiego – średnia to 4,10 ha
 • mazowieckiego – średnia to 8,68 ha
 • podkarpackiego – średnia to 4,83 ha
 • śląskiego – średnia to 7,85 ha
 • świętokrzyskiego – średnia to 4,83 ha.

Rolnik, który przekaże swoje gospodarstwo na rzecz innego gospodarza może zachować na własne potrzeby jedynie do 0,5 ha gruntów rolnych. 

 

Na jak wysoką dotacje może liczyć rolnik przekazujący gospodarstwo?

Warto pamiętać, że dotacja dla rolników przekazujących gospodarstwo jest jednorazowa. Jej wysokość jest ustalana na podstawie dopłaty rocznej, do której rolnik zakwalifikował się w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015 roku. 

Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 proc. tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. 
Co oznacza, że jeśli rolnik jeszcze w tym roku przekaże swoje gospodarstwo, to może liczyć na 240% ostatniej dopłaty dla małych gospodarstw

 

Za co będą przyznawane punkty we wnioskach o dotacje za przekazanie małego gospodarstwa? 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać dotacje na podstawie kolejności wniosków z największą liczbą punktów.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 • za przekazanie gospodarstwa tzw. młodemu rolnikowi – 3 punkty,
 • za przekazanie gospodarstwa o powierzchni: powyżej 6 ha – 5 punktów, od 3 do 6 ha – 3 punktów, do 3 ha – 1 punkt, 
 • za przekazanie gospodarstwa rolnikowi, który do tej pory posiadał gospodarstwo o powierzchni: do 5 ha – 3 pkt.; 5  do 10 ha – 2 pkt.; powyżej 10 ha – 1 pkt.

Żeby uzyskać dotacje należy uzyskać co najmniej 2 punkty

 

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o dotacje za przekazanie małego gospodarstwa rolnego? 

Wniosek o przyznanie dotacji za przekazanie małego gospodarstwa należy złożyć od 30 września do 29 października 2019 roku do biura powiatowego ARiMR. 

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotacje za przekazanie małego gospodarstwa można znaleźć tu: 

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

 

Paweł Mikos 
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a