Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa dotyczy też gruntów przekazanych dzieciom w darowiźnie?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa dotyczy też gruntów przekazanych dzieciom w darowiźnie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 18.11.2022r.

Sąsiad wydzierżawił mi gospodarstwo na czas określony. Niedawno przekazał je w darowiźnie córce. Wiem, że w takim przypadku umowa dzierżawy nadal obowiązuje i córka sąsiada nie miała zamiaru jej rozwiązać, ale notariusz powiedział jej, że ma obowiązek osobiście prowadzić 5 lat gospodarstwo. Powiedział też, że musi ona uzupełnić wykształcenie o kurs rolniczy. Czy to prawda?

Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej?

Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi wprowadzone w 2016 roku nowelizacją ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie idą aż tak daleko. Prawdą jest, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający wymogi określone w art. 6 wymienionej wyżej ustawy, m.in. w zakresie posiadania kwalifikacji rolniczych.

r e k l a m a

Jak długo nabywca musi prowadzić gospodarstwo rolne?

W myśl art. 2b nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość, przez co najmniej 5 lat, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, co oznacza, że nie może być wydzierżawiana.

Kiedy przepis prowadzenia gospodarstwa przez 5 lat nie ma zastosowania?

Przepis ten nie ma jednak zastosowania m.in. do nieruchomości rolnej zbywanej lub oddawanej w posiadanie osobie bliskiej. Do osób bliskich zalicza się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.

Córka byłego właściciela – jako osoba bliska – nie jest zobowiązana do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem tej nieruchomości, a może ją zbyć lub np. wydzierżawić.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a