Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy organizacje producentów rolnych mogą ubiegać się o dotacje tak jak grupy producenckie?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy organizacje producentów rolnych mogą ubiegać się o dotacje tak jak grupy producenckie?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 11.06.2020r.

Mam pytanie o finansowanie organizacji producentów rolnych. Czy to prawda, że obecnie mogą starać się także o środki unijne, tak jak grupy? Czy organizacja może zrzeszać np. producentów zbóż? Ilu producentów może ją utworzyć?

Niebawem rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Dzięki nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” z PROW 2014–2020, z unijnych środków mogą skorzystać nie tylko grupy producentów rolnych, ale także organizacje. Nowelizacja weszła w życie 20 maja br. Tegoroczny nabór wniosków na to działanie rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 17 sierpnia.

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o pomoc?

Obecnie o pomoc może ubiegać się organizacja producentów, która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów, które nie należą do sektora mięsa drobiowego.

Pomoc jest przyznawana organizacji, która np. zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Poza tym w jej skład nie mogą wchodzić członkowie, którzy byli już członkami grupy producentów rolnych, wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw utworzonej ze względu na ten sam produkt lub produkt tożsamy z produktem produkowanym.

r e k l a m a

Gdzie złożyć wniosek o pomoc w ramach działania?

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez prezesa ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru, np. jeżeli organizacja jest zorganizowana w formie spółdzielni, przyznaje się 3 punkty.

Organizacje producentów rolnych powstają z inicjatywy producentów rolnych i prowadzą jeden z następujących rodzajów wspólnych działalności:
  •  przetwarzanie,
  • dystrybucję,
  • pakowanie,
  • etykietowanie,
  • promocję,
  • organizację kontroli jakości,
  • wykorzystywanie urządzeń lub miejsc składowania,
  • zarządzanie odpadami pochodzącymi bezpośrednio z produkcji oraz pozyskiwanie środków produkcji.

Ilu członków musi liczyć organizacja producentów?

Organizacja producentów mleka musi liczyć co najmniej 20 członków, a także wytwarzać i wprowadzać do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kg mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka. Należy zwrócić uwagę, że chodzi o mleko nieprzetworzone albo przetwory mleczne przetworzone.

Natomiast jeżeli chodzi o organizacje producentów rolnych innych produktów (np. zboża, ryż, chmiel, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, wołowina i cielęcina), to taka organizacja musie mieć co najmniej dziesięciu członków.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a