Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolnik potrzebuje zgody na przebudowę rowu melioracyjnego?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy rolnik potrzebuje zgody na przebudowę rowu melioracyjnego?
Pieniądze i Prawo Prawo
Data publikacji 21.08.2021r.

Chciałam poszerzyć przejazd do pola uprawnego, co wymaga dołożenia paru kręgów na rowie melioracyjnym przebiegającym przez moją działkę. Czy wymagana jest na to zgoda? Jeżeli tak, kto powinien ją wydać?

Czy rolnik potrzebuje zgody na przebudowę rowu melioracyjnego?

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, rowy są zaliczane do urządzeń wodnych, podobnie jak urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne oraz kanały. W myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, w przypadku wykonania urządzenia wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

r e k l a m a

Kiedy pozwolenie wodnoprawne nie jest potrzebne?

W przypadku przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wymagane jest tylko dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. Tak wskazuje artykuł 394 ust. 1 pkt 10 Prawa wodnego.

Jaki organ państwowy wydaje pozwolenia wodnoprawne?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a konkretnie do właściwego terytorialnie zarządu zlewni w Wodach Polskich. Zgłoszenie wodnoprawne składa się natomiast do nadzoru wodnego. Adresy i dane kontaktowe jednostek Wód Polskich, m.in. zarządów zlewni i nadzorów wodnych, można znaleźć na stronie internetowej Wód Polskich, w zakładce „Strefa klienta” dostępne są szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania zgód wodnoprawnych. Jest też podany numer infolinii.

Dodać należy, że stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wykonanie tego typu prac nie wymaga obecnie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do starostwa powiatowego.

Alicja Moroz
fot. Unsplash.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a