Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy w przetargach na zakup ziemi mogą brać udział młodzi rolnicy?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy w przetargach na zakup ziemi mogą brać udział młodzi rolnicy?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 19.02.2021r.

Mam pytanie o przetargi ograniczone na sprzedaż czy dzierżawę organizowane przez KOWR. Czy może w nich brać udział osoba, która nie spełnia wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Kto może uczestniczyć w przetargach z KOWR?

Według ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż nieruchomości rolnych. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b.

Chodzi np. o rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, lub osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne.

r e k l a m a

Kto nie może uczestniczyć w przetargach KOWR?

W przetargach ograniczonych skierowanych do podmiotów, o których mowa w ust. 3b, nie może uczestniczyć podmiot, który kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych. Przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Czy osoba, która nie spełnia wymogu dotyczącego 5-letniego prowadzenie gospodarstwa może wystartować w przetargu?

Co istotne, KOWR może organizować przetargi, w których oprócz rolników indywidualnych mają prawo uczestniczyć również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego. Ten wyjątek przewidziano dla osób, które w dniu ogłoszenia wykazu mają nie więcej niż 40 lat lub realizują warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy z PROW na lata 2014–2020, którym ją przyznano pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a