Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile KRUS potrąci na podatek z emerytur rolniczych?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ile KRUS potrąci na podatek z emerytur rolniczych?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 24.01.2023r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z początkiem roku poinformowała o wysokości pobieranej zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia emerytalno-rentowe na 2023 rok. Ile one wynoszą?

Co się zmieniło w pobieraniu zaliczek przez KRUS?

Kasa w komunikacie z 17 stycznia oznajmiła, na jakich zasadach będzie od rolników pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zasady te są analogiczne, jak w roku minionym.

r e k l a m a

Jakie są wysokość zaliczek pobieranych od rolników?

Zgodnie z tym w 2023 roku wysokość zaliczek pobieranych od poszczególnych grup rolników prezentuje się następująco:
  • Od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku (tj. 30.000 zł rocznie).
  • Od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 300 zł. Wyjątkiem są świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia.
  • Kasa zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r., na wniosek emeryta/rencisty, może pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 zł.
  • Świadczeniobiorca, który uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wówczas zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia), powinien złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie takie można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.
  • Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu nadal wynosi 9% kwoty świadczenia.
Michał Czubak
fot. arch. red.

Widziałeś już nasze video "Ostatni TPR redagowany przez Krzysztofa Wróblewskiego. A w nim m.in. o gniewie rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a