Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są stawki odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie są stawki odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 05.08.2022r.

Jakie są aktualne stawki jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego?

Ile wynosi stawka odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu?

Kwestie wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego reguluje Rozporządzenie ministra rolnictwa z dnia 20 grudnia 2021 r. w tej sprawie. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei zasiłek chorobowy to 20 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.

r e k l a m a

Na jak długo można otrzymać zasiłek chorobowy?

Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy i rokuje odzys­kanie zdolności do pracy, zasiłek można przedłużyć, nie dłużej niż o dalsze 360 dni (art. 13 ustawy).

r e k l a m a

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM

fot. OSP Gabin

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a