Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy można kupic ziemię od KOWR?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 28.05.2018r.

Od 8 lat dzierżawię grunty rolne z Zasobu WRSP. Chciałabym kupić te grunty (10 ha). Czy jest to obecnie możliwe?

Zakaz sprzedaży dotyczy gruntów powyżej 2 ha

r e k l a m a

Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wstrzymała na 5 lat od wejścia w życie sprzedaż nieruchomości z Zasobu. Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży np. nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha. Zatem może Pan zwrócić się Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o sprzedaż dzierżawionych gruntów rolnych, ale tylko do 2 ha.

Pierwszeństwo nabycia ma dzierżawca

Według art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu przysługuje dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat. Należy podkreślić, że mimo wniosku dzierżawcy KOWR może zgodzić się na sprzedaż, ale nie musi.

Jeżeli chodzi o pozostały obszar, to musi być zgoda ministra rolnictwa na sprzedaż. Może on, na wniosek prezesa ANR (obecnie dyrektora generalnego KOWR), wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Jakie obowiązki spoczywają na nabywcy?

Należy także zaznaczyć, że umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu WRSP zawiera w szczególności zobowiązania nabywcy nieruchomości do:

  • nieprzenoszenia własności nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od zakupu;
  • prowadzenia działalności rolniczej na tych gruntach w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
  • nieustanawiania, w okresie 15 lat od nabycia, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż KOWR;
  • zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań albo złożenia nieprawdziwego oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na zakup ziemi z ZWRSP. 

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a