Rolnicy ze stref ASF tracą 1 zł na kg WBC. Co z odszkodowaniami?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorASF

Rolnicy ze stref ASF tracą 1 zł na kg WBC. Co z odszkodowaniami?

23.04.2024., 16:00h
Rolnicy domagają się wprowadzenia nowych przepisów ws. rekompensat dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami z powodu ASF. Co chcą zmienić?

Rekompensaty dla producentów świń

15 kwietnia br. odbyło się walne zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej. W stanowisku z zebrania rolnicy wnieśli o opracowanie systemu rekompensat dla producentów świń, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami związanymi ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

W artykule przeczytasz o tym:

Rolnicy dostali mniej pieniędzy za świnie

Jak wynika z treści pisma, problemem rolników jest obniżenie stawki skupu trzody chlewnej z terenów objętych ograniczeniami.

Członkowie izby wyjaśniają, że w przypadku wystąpienia ognisk ASF na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wyznaczane są obszary objęte ograniczeniami i są to:

  • obszary zapowietrzone w promieniu ok. 3 km od ogniska,
  • obszary zagrożone w promieniu ok. 7 km poza obszarem zapowietrzonym.

Wówczas trzoda chlewna jest przemieszczana wyłącznie do uboju, a mięso z niej pozyskane poddawane obróbce termicznej. Ponadto uboju i rozbioru tych sztuk nie przeprowadza się jednocześnie z ubojem zwierząt z obszarów bez ograniczeń. Wytworzone produkty są sprzedawane wyłącznie na rynek krajowy, a mięso jest przechowywane w oddzielnym magazynie. Takie działanie generuje dodatkowe koszty dla zakładu. Z tego powodu od roku 2023 zakłady mięsne, które odbierają żywiec z obszarów objętych ograniczeniami, oferują niższe o ok. 1 zł stawki w wadze WBC, w stosunku do cen, które obowiązują poza tym obszarami.

Strefa czerwona najgorsza dla rolników

Rolnicy wskazują, że w związku z wystąpieniem ognisk ASF u trzody chlewnej rozporządzenie wykonawcze nakazujące wprowadzenie ograniczeń (obszar czerwony III) wydaje również Komisja Europejska. Zdaniem członków izby, jest ono najgorsze, ponieważ obowiązuje minimum 3 miesiące, a w skrajnych przypadkach nawet 1 rok. I wówczas rolnicy również dostają mniej pieniędzy za sprzedany żywiec.

Nowy system rekompensat

Członkowie izby obawiają się, że w nowym systemie rekompensat zostaną powtórzone wadliwe rozwiązania, które w roku 2022 znalazły zastosowanie podczas naboru w ramach „wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń”. Zdaniem rolników, poprzedni system pomocy był niesprawiedliwy, ponieważ promował gospodarstwa celowo zmniejszające produkcję i był oderwany od rzeczywistych strat ponoszonych przez producentów świń.

W poprzednim systemie pomocą była różnica między średnią wartością świń we wskazanym okresie a średnią wartością z 3 lat okresu porównawczego. Wówczas porównywano wartość sprzedanej sztuki bez uwzględnienia jej masy, której system strat nie wykazywał.

Rolnicy podają za przykład sztukę przerośniętą w wyniku restrykcji związanych z wystąpieniem ASF o wadze 200 kg, która miała większą wartość nominalną niż sztuka o wadze 110 kg sprzedana w normalnych warunkach.

Jak twierdzą rolnicy, podobny problem dotyczył sprzedaży warchlaków o mniejszej wartości za sztukę w okresie, za który wnioskowano o pomoc. Były one porównywane do wartości tuczników w okresie bazowym i odwrotnie, bez uwzględnienia koniunktury i związanej z nią zmiany cen na rynku.

O co wnioskuje LIR?

Zdaniem członków LIR konieczne jest opracowanie zupełnie nowego systemu rekompensat strat poniesionych przez producentów świń, który odzwierciedliłby faktycznie poniesione straty i jednocześnie wysokość rekompensat np. porównanie wartości sprzedanych świń z terenów z ograniczeniami w porównaniu z wartością sprzedanych świń (z tych samych grup) w czasie rzeczywistym na terenach bez ograniczeń co można zrobić na podstawie cen publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto rolnicy wnieśli o objęcie proponowanym wparciem również hodowców świń, którzy sprzedali trzodę chlewną z terenów objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF w 2023 r.

Oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. maj 2024 02:19