Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Modernizacja gospodarstw rolnych w 2023 r. na nowych zasadach. Co się zmieni?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Modernizacja gospodarstw rolnych w 2023 r. na nowych zasadach. Co się zmieni?
Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 04.01.2023r.

W 2023 roku jeszcze z PROW odbędzie się nabór dotacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Jednak będzie on się odbywać na nieco innych zasadach. Co się zmieni i kiedy będą pierwsze nabory wniosków?

Wzrośnie wysokość dotacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Rząd przygotował zmiany w udzielaniu dofinansowania na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Główna zmiana to wyższe kwoty wsparcia w ramach „Modernizacji gospodarstw” w obszarach a–d oraz na nawadnianie. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, nie może przekroczyć w przypadku inwestycji w rozwój produkcji prosiąt – 1 mln zł.

Natomiast w rozwój produkcji mleka krowiego, bydła mięsnego oraz racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu – 600 tys.  zł.

Przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, kwota pomocy nie może przekroczyć 250 tys. zł.

r e k l a m a

Rolnicy, którzy jeszcze nie otrzymali dotacji z ARiMR z poprzednich naborów też mogą otrzymać wyższe wsparcie

Na wyższe wsparcie mogą liczyć rolnicy, którzy złożyli wnioski w którymś z wyżej wymienionych obszarów (a–d) oraz do dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego kwoty wsparcia nie zawarli jeszcze umowy o przyznaniu pomocy. Ale nie tylko.

Możliwość zmiany kwoty pomocy będą mieli także wszyscy, którzy zawarli już umowy o przyznaniu pomocy w obszarach a–d i przed dniem wejścia w życie zmian nie otrzymali płatności końcowej. Ci rolnicy będą mieli 2 miesiące od momentu wejścia w życie nowelizacji na złożenie wniosku o zmianę umowy. Gdy złożą wniosek o podwyższenie kwoty wsparcia, będą musieli się jednak liczyć z wydłużeniem terminu przewidzianego na rozpatrzenie wniosku o płatność końcową.

Zmiany w dotacjach na nawadnianie

W przypadku dofinansowania na nawadnianie planuje się uaktualnić przedział lat, na podstawie których nadawane są punkty za kryterium związane z suszą na terenie danej gminy. Zamiast lat 2007–2018 uwzględniony zostanie okres 2007–2021. Zmiana ta jest korzystna, gdyż po 2018 roku susze są częstsze. Druga istotna zmiana w tym działaniu polega na umożliwieniu ubiegającym się o przyznanie pomocy skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów również po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, najpóźniej do dnia upływu terminu na uzupełnienie braków. Proponowany przepis wprowadzono na prośbę ARiMR oraz organizacji rolniczych.

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w nawadnianie przewidziano w styczniu 2023 roku.

Rozporządzenia uwzględniające przedstawione powyżej zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Można się zatem spodziewać, że będzie to raczej początek 2023 roku.

Przeczytaj także:

r e k l a m a

150 tys. zł dotacji na panele fotowoltaiczne i magazyny energii dla rolników

Magdalena Szymańska
fot. pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a