r e k l a m a

Partner serwisu

Nawet 100 tys. złotych dofinansowania na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę

Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 16.12.2020r.

Od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Można  też kupić wóz asenizacyjny. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać do 100 tys. złotych dotacji?

r e k l a m a

Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą muszą spełniać warunki programu azotanowego

Nieuchronnie zbliżają się terminy, w których będzie trzeba już spełniać wymogi dotyczące przechowywania nawozów naturalnych określone w programie azotanowym. Warto więc sięgnąć po dofinansowanie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” z PROW 2014–2020.

Przypomnijmy, iż gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP muszą dostosować powierzchnię lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do końca 2021 r., a te z mniejszą obsadą – do końca 2024 r.

 

Młody rolnik ma większe możliwości spożytkowania dofinansowania na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowice

Wsparcie jest przewidziane na budowę i rozbudowę płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę. Młodzi rolnicy mogą wykorzystać je także na budowę urządzeń do przechowywania kiszonek. Gospodarstwa, które spełniają już warunki przechowywania nawozów naturalnych płynnych określone w programie azotanowym, mogą wnioskować o pieniądze na doposażenie w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

O pomoc na zakup sprzętu do aplikacji można wystąpić również w sytuacji połączenia tej pomocy z realizacją inwestycji w przechowywanie nawozów naturalnych. Młodzi rolnicy mogą wystąpić o dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego bez dokumentowania dostosowania gospodarstwa do warunków przechowywania nawozów naturalnych, jeśli będą wnioskować również o dofinansowanie budowy silosu na kiszonkę.

 

Tylko 2 lata na inwestycje w silosy do kiszonek od przejęcia gospodarstwa przez młodego rolnika

r e k l a m a

Co jednak ważne, młodzi rolnicy mogą realizować inwestycje w silosy do kiszonek jedynie w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący.

Natomiast zrealizowanie całej operacji (gdy wnioskuje jeszcze o dofinansowanie, na przykład, budowy płyty obornikowej) musi nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli w terminie obowiązującym dla pozostałych inwestycji i wnioskujących. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż gospodarstwa o obsadzie zwierząt powyżej 210 DJP muszą zmieścić się z wykonaniem inwestycji w płyty i zbiorniki do końca 2021 r., a te z większą – do końca 2024 r.

Wsparcie z „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” nie obejmuje gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, na którą potrzebne jest pozwolenie zintegrowane.

 

Jakie są rodzaje kosztów kwalifikowanych w dotacjach na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę

Dofinansowanie obejmuje:

  • budowę, przebudowę lub zakup (wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia):
– zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
– płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,
– zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
  • rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że jest ona niezbędna w celu realizacji operacji;
  • zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:
– doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,
– doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,
– węże wleczone,
– wleczone płozowe,
– szczelinowe tarczowe;
  • zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego powyżej
  • ogólne (przygotowanie dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi).

Warto zwrócić uwagę, iż katalog kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje zakupu rozrzutnika obornika.

Wsparcie na zakup wozu asenizacyjnego otrzyma rolnik, który wystąpi jednocześnie o dofinansowanie budowy płyty lub zbiornika 

Wsparcie na zakup wozu asenizacyjnego otrzyma rolnik, który wystąpi jednocześnie o dofinansowanie budowy płyty lub zbiornika

 

 

Na jakie płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę można dostać dotacje?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Nawożenie dolistne

Nawożenie dolistne

Płacisz tylko

24,50 zł

Cena regularna 49,00 zł

SPRAWDŹ

Dofinansowaniu podlegają koszty budowy, przebudowy lub zakupu płyt obornikowych, które zapewnią gromadzenie i przechowywanie obornika przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy.

Natomiast zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych o pojemności lub powierzchni, która zapewni ich przechowywanie – przez co najmniej 6 miesięcy.

Do obliczania pojemności zbiorników oraz powierzchni płyt stosuje się przepisy programu azotanowego. Należy to zrobić w oparciu o dwa załączniki do programu, tj. „Sposób sporządzania obrotu stada, obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i stanu średniorocznego tych zwierząt” (nr 4) oraz „Sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych” (nr 5).

Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP (duże jednostki przeliczeniowe) uwzględnia się stan średnioroczny zwierząt w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, czyli w 2020 r. Natomiast w przypadku rolników, którzy przejęli gospodarstwa lub rozpoczęli produkcję zwierzęcą w trakcie tego roku – planowany stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Rolnicy mogą wnioskować o wsparcie na budowę lub przebudowę zbiorników oraz płyt o większej pojemności lub powierzchni, niż wynika to z programu azotanowego, jeśli to uzasadnią. W uzasadnieniu nie można jednak posługiwać się argumentem o potrzebie posiadania, na przykład, większej płyty ze względu na to, że rolnik kupuje lub przejmuje obornik od sąsiada. Uzasadnienie powinno dotyczyć ilości, sposobu przechowywania itp. nawozu „produkowanego” w gospodarstwie.

 

Za co ARiMR przyzna punkty w naborze na dofinansowania na płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę

Pomoc w wysokości maksymalnie 100 tys. zł przyznawana jest w formie refundacji 50% lub 60% (gdy o pomoc wnioskuje młody rolnik) kosztów kwalifikowalnych. O kolejności przyznawania wsparcia decydują punkty, jednak wystarczy 1 punkt, aby wniosek zakwalifikował się do pomocy.
Punkty otrzymuje się za:

  • liczbę zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP (równa co najmniej 210 – 2 punkty, mniejsza niż 210 – 1 punkt),
  • udział kosztów kwalifikowalnych polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych (od 1 do 5 punktów),
  • nieskorzystanie wcześniej z tego dofinansowania lub dofinansowania na obszarach OSN – 1 punkt.

Informację o kolejności przysługiwania pomocy publikuje się nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Na rozpatrzenie wniosku Agencja ma 3 miesiące od upublicznienia tej listy.

 

Dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody