Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ostatnia szansa na dotacje za przekazanie gospodarstwa rolnego

Paweł Mikos
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ostatnia szansa na dotacje za przekazanie gospodarstwa rolnego
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 28.10.2020r.

ylko do czwartku 29 października rolnicy mogą składać do ARiMR wnioski o dotacje za trwałe przekazanie małego gospodarstwa rolnego innemu gospodarzowi. Na jakie pieniądze może liczyć rolnik, który odda swoje gospodarstwo?

Na jaką dotacje może liczyć rolnik, który przekaże małe gospodarstwo?

Od 30 września 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór wniosków o przyznanie dotacji za przekazanie gospodarstwa w ramach „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” z PROW 2014-2020.
Wnioski można składać już tylko do czwartku 29 października 2020 roku.

Dotacje te są skierowane do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekażą lub sprzedadzą swoją ziemię rolną i ewentualny inwentarz innemu gospodarzowi. A wysokość dotacji wynosi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. ARiMR nalicza dotacje od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku.

 

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o dotacje za przekazanie gospodarstwa?

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o taką formę wsparcia może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną, który jednocześnie spełnia takie warunki jak:

 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
 • jest wpisany do ewidencji producentów;
 • jest pełnoletni;
 • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

 

Za co można uzyskać punkty uprawniające do otrzymania dotacji za przekazanie gospodarstwa?

Dotacje za trwałe przekazanie małego gospodarstwa będą udzielane w pierwszej kolejności tym (byłym już) rolnikom, którzy uzyskają najwięcej punktów. Żeby w ogóle myśleć o dotacji należy uzyskać co najmniej 2 punkty.

W naborze 2020 roku na dotacje za przekazanie gospodarstwa punkty można otrzymać za:

 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa:
– do 3 ha – 1 pkt;
– 3 do 6 ha – 3 pkt.;
– powyżej 6 ha – 5 pkt.;
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy:
– gospodarstwo do 5 ha – 3 pkt.;
– od 5  do 10 ha – 2 pkt.;
– powyżej 10 ha - 1 pkt;
 • przekazanie gospodarstwa tzw. młodemu rolnikowi – 3 pkt. 

 

r e k l a m a

Odpowiednia powierzchnia nowego gospodarstwa powstającego po przyłączeniu małego gospodarstwa

ARiMR podkreśla także, że niezbędnym warunkiem do otrzymania dotacji za przekazanie małego gospodarstwa jest uzyskanie odpowiedniej powierzchni gospodarstwa utworzonego przez przejmującego po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy.

Takie nowe gospodarstwo musi mieć powierzchnię co najmniej tak dużą jak średnia powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju – w 2020 roku wynosi ona 11,04 ha.

Jednak w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. 

Oto zestawienie średnich powierzchni gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach:

 • Woj. dolnośląskie – 17,29 ha;
 • Woj. kujawsko-pomorskie – 16,58 ha;
 • Woj. lubelskie – 7,98 ha;
 • Woj. lubuskie – 22,29 ha;
 • Woj. łódzkie – 7,98 ha;
 • Woj. małopolskie – 4,16 ha;
 • Woj. mazowieckie – 8,77 ha;
 • Woj. opolskie –19,16 ha;
 • Woj. podkarpackie – 4,94 ha;
 • Woj. podlaskie – 12,55 ha;
 • Woj. pomorskie – 19,62 ha;
 • Woj. śląskie – 8,14 ha;
 • Woj. świętokrzyskie – 5,88 ha;
 • Woj. warmińsko-mazurskie – 23,25 ha;
 • Woj. wielkopolskie – 14,09 ha;
 • Woj. zachodniopomorskie – 31,75 ha.

 

Paweł Mikos

Fot. Andrew Wilus z Pexels

 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a