Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Duże zmiany w dotacjach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Co się zmieni?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Duże zmiany w dotacjach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Co się zmieni?
Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 22.11.2021r.

Planujesz ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej? To przygotuj się na spore zmiany w programie.

W związku z wydłużeniem przez UE okresu realizacji PROW o dwa lata, resort rolnictwa wprowadza zmiany do poszczególnych programów PROW. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej też będą wypłacane na nowych zasadach. Co się zmieni?

r e k l a m a

Premie będą także dla rolników bez dopłat bezpośrednich

Przede wszystkim wprowadzona zostanie zmiana, która umożliwi uzyskanie wsparcia na założenie działalności pozarolniczej także tym osobom ubezpieczonym w KRUS, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe.

- Z informacji przekazywanych przez ARiMR wynika, iż zdarzały się przypadki rolników, którzy spełniali warunek ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, natomiast do gospodarstw rolnych w których pracują, z różnych powodów, nie zostały przyznane płatności obszarowe, wobec czego wydawane były decyzje odmawiające przyznania pomocy – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Rolnik będzie mógł zmienić profil działalności

Zmiany w przepisach dotyczą także przypadków, gdy wnioskujący o przyznanie pomocy zawiesili albo zakończyli prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie krótszym niż 2 lata od złożenia wniosku i ubiegają się o podjęcie działalności ponownie, ale o innym profilu.

r e k l a m a

Łagodniejsze kary za niestworzenie miejsc pracy

Kolejna zmiana ma złagodzić sankcje finansowe nakładane w sytuacji, gdy beneficjent utworzył mniej miejsc pracy niż przewidziane w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować cel i spójność operacji.

Biznes plan jak mapa drogowa

Do wniosku o przyznanie premii rolnik będzie musiał dołączyć szczegółowy biznes plan. Będzie on swoistą mapą drogową nowej działalności gospodarczej, która pokazuje, w jaki sposób następuje realizacja przyjętych założeń w określonych warunkach np.: wejście na rynek, osiągnięcie określonego poziomu zysku, wprowadzenie do sprzedaży danego produktu itp.

Dotychczasowe doświadczenie nie są bowiem budujące. Na pięć nowo tworzonych przedsiębiorstw tylko jedno rozwija długofalową działalność i istnieje powyżej kilku lat. Cztery na pięć albo nie rozpoczynają działalności albo w krótkim czasie upadają.

- Przyczyn tego jest wiele a najczęściej są to: błędna, zazwyczaj nadmiernie optymistyczna ocena własnych możliwości i predyspozycji, błędna ocena sytuacji rynkowej, niedoszacowanie nakładów początkowych, niedoszacowanie kosztów działalności, brak rezerwy finansowej i środków kapitałowych, zły wybór partnerów biznesowych. Większości powyższych błędów można uniknąć poprzez sporządzenie solidnego biznesplanu a następnie dokładną weryfikację jego założeń – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Nie będzie można dostać pieniędzy na zakup taksówki

Ministerstwo rolnictwa uznało także, że zbyt duża liczba wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r. dotyczy działalności taksówek osobowych. Tymczasem według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2018 roku Polska znajdowała się na 6 pozycji w Unii Europejskiej pod względem liczby użytkowanych aut osobowych z wynikiem 23,4 mln przy czym liczba tych samochodów w Polsce nadal rośnie w związku z czym popyt na tego typu usługi szczególnie na obszarach wiejskich systematycznie maleje. W związku z powyższym proponuje się usunąć tego typu działalności z możliwości wsparcia.

Kiedy najbliższy nabór na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Najbliższy nabór wniosków na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ARiMR zamierza przeprowadzić w grudniu 2021 r. lub styczniu 2022 r. Podczas naboru w 2020 r. złożono prawie 10 tys. wniosków o pomoc.

wk

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a