Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Gwałtowne zasuszanie niezdrowe dla krów?

Gwałtowne zasuszanie niezdrowe dla krów?
Polskie mleko Porady
Data publikacji 09.01.2021r.

Gwałtowne przejście w fazę zasuszenia niekoniecznie okazuje się być korzystne dla zasuszanych zwierząt. Dlaczego?

Zbyt szybkie zasuszanie powoduje zwiększenie ciśnienia w wymieniu i skutkuje bólem

Jeżeli krowy zasuszane są nagle, to w tkankach gruczołu mlekowego, w których jeszcze znajduje się mleko, zaczyna rosnąć ciśnienie tzw. wewnątrztkankowe, które może prowadzić do uszkodzeń komórek, czego objawem jest ból.
Jak dowiodły badania, krowy, które dają jeszcze ok. 25 kg mleka na dzień i zostaną gwałtownie zasuszone, zmieniają swoje zachowania. Znacznie krócej leżą w ciągu dnia, co wynika zapewne z bólu spowodowanego uszkodzeniami tkanek wymienia. Z kolei w innych badaniach naukowych, wysokoprodukcyjnym krowom skontrolowano w kale poziom adrenaliny, który ma związek z ciśnieniem wewnątrztkankowym wymienia. Naukowcy porównywali wartości od krów, które w dniu zasuszenia produkowały jeszcze ponad 20 kg mleka dziennie z wartościami od krów, które dawały nie więcej niż 15 kg mleka. Okazało się, że krowy o wyższej wydajności mlecznej miały po zasuszeniu wysokie ciśnienie w wymionach (nawet wyższe niż w samym dniu gwałtownego zasuszenia); również podwyższona była u nich zawartość adrenaliny, a najwyższą ich koncentrację zaobserwowano w trzecim dniu zasuszenia.

r e k l a m a

Negatywne skutki zbyt drastycznej zmiany dawki pokarmowej krów

Wiele badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą potwierdza, że zbyt drastyczne pozbawianie krów składników pokarmowych w dawce prowadzi do zaburzeń metabolicznych i może negatywnie wpływać na produkcję mleka oraz zdrowie krów w zbliżającej się laktacji. Sugeruje to, że należy unikać natychmiastowego zasuszenia krów o wydajności powyżej 17–18 kg mleka na dzień. W takich przypadkach stopniowo, przez około 2 tygodnie, zaleca się ograniczać podaż pasz energetycznych i mlekopędnych, przy zastąpieniu ich paszami słomiastymi. Istotną rolę w tym przypadku spełnia słoma pszenna o długości 2–3 cm, która w bardzo dużym stopniu „czyści żwacz” z brodawek żwaczowych.


  • Gwałtowne przejście w fazę zasuszenia niekoniecznie okazuje się być korzystne dla zasuszanych zwierząt. Dlaczego?
​Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

Widziałeś już nasze video "O czym piszemy w najnowszym 6. numerze magazynu Elita Dobry Hodowca?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a