Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Zmarł Marian Ilnicki - Wielki Polski Rolnik

Andrzej Rutkowski
Kategoria: Polskie mleko
Zmarł Marian Ilnicki - Wielki Polski Rolnik
Polskie mleko Wiadomości
Data publikacji 06.09.2021r.

Marian Ilnicki pracę w spółdzielni w Witkowie rozpoczął w roku 1956 na stanowisku traktorzysty, a od 1958 r. nieprzerwanie pełnił funkcję prezesa. Dzięki przyjętej koncepcji „od pola do stołu” Spółdzielcza Agrofirma Witkowo przetrwała trudne lata, gdy wiele innych spółdzielni rolniczych upadło. Dziś zatrudnia ok. 1400 osób, każdy pracownik jest członkiem spółdzielni, a więc i współwłaścicielem.

r e k l a m a

Marian Ilnicki doprowadził Agrofirmę Witkowo do rozkwitu

Mało kto wie, że spółdzielnia w Witkowie przez swoje pierwsze 6 lat działalności miała aż 10 prezesów, a przez ponad 60 następnych lat na stanowisku prezesa zasiadał jeden człowiek – Marian Ilnicki i o ile wiele prawdy jest w stwierdzeniu, że nie ma ludzi niezastąpionych, to wydaje się, że nie dotyczy ono prezesa Ilnickiego. Można bez żadnej przesady powiedzieć, że zarazem biografia Mariana Ilnickiego jest historią spółdzielni w Witkowie, jak i jej dzieje układają się na historię życia i pracy prezesa. Rok 1956, w którym splotły się ze sobą losy Mariana Ilnickiego i spółdzielni, to moment w dziejach Witkowa szczególny, a nawet przełomowy. Albowiem lata 1956–1958 to okres, w którym zaistniała realna groźba rozpadu witkowskiej spółdzielni. To właśnie Marian Ilnicki był osobą, dzięki której niebezpieczeństwo to zostało zażegnane. Wtedy też właśnie zaczęła się realizować wielka wizja rozwoju, który doprowadził ostatecznie, po półwieczu, do dzisiejszego rozkwitu Agrofirmy.

Agrofirma Witkowo - jedyne takie gospodarstwo w Europie

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo jest producentem wysokiej jakości żywności i jednocześnie jednym z największych w kraju gospodarstw rolnych. W swojej działalności kieruje się zasadą „od pola do stołu”, czyli ukierunkowana jest na produkcję w cyklu zamkniętym. Plony ze swoich pól i łąk przeznacza na produkcję pasz dla zwierząt z własnej hodowli, z nich zaś wytwarza we własnej przetwórni mięsnej produkty, które własnym transportem dostarcza do rozbudowanej sieci własnych sklepów mięsnych, spożywczych i hurtowni. Jest to jedyne tego typu gospodarstwo w całej Europie, a może i na świecie.

Jakie były początki spółdzielni w Witkowie?

Jeszcze kilka lat temu prezes Marian Ilnicki tak wspominał początki spółdzielni w Witkowie: – Nasza spółdzielnia powstała jako jedna z pierwszych na Pomorzu. Wtedy to do Witkowa zaczęli zjeżdżać młodzi ludzie, pochodzący głównie z Rzeszowszczyzny, Kielecczyzny i innych wschodnich regionów Polski, zachęceni do osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych przez Związek Młodzieży Polskiej. Młodzieży tej, bardzo biednej, wiele naobiecywano, jednakże po przyjeździe musiała się ona zmierzyć z morderczą pracą od świtu do nocy. Spółdzielnia powstała w szczerym polu, na ugorach porośniętych chwastami. Początkowo nie było żadnych zabudowań, a młodzi spółdzielcy mieszkali kątem u miejscowych rolników, dopóty, dopóki nie wybudowali sobie własnych domów. W połowie lat 50. spółdzielnia gospodarowała na 600 ha zaniedbanych gruntów i zrzeszała 19 członków. Jej cały majątek stanowiło 6 koni i kilka kosiarek, natomiast osiągane plony wynosiły w przypadku zbóż ok. 12 q/ha, a w przypadku roślin okopowych 100–150 q/ha. Obciążona była przy tym długami, których nie było czym spłacić, a bank odmawiał kredytowania. Spółdzielcy za swą pracę nie otrzymywali pieniędzy, lecz niewielkie świadczenia w naturze.

Jeden z najdłuższych stołów paszowych w Europie znajduje się w Agrofirmie Witkowo
  • Jeden z najdłuższych stołów paszowych w Europie znajduje się w Agrofirmie Witkowo

Dziś dla porównania Agrofirma Witkowo w latach o normalnym przebiegu pogody osiąga średni plon zbóż na poziomie 75 q z ha oraz plon rzepaku 40–45 q z ha. Plon buraków cukrowych przekracza 700 q z ha. Agrofirma Witkowo gospodaruje na ok. 13 tys. ha. Priorytetem produkcji roślinnej jest dostarczenie najwyższej jakości pasz dla bardzo rozwiniętej produkcji zwierzęcej. Spółdzielnia uprawia zboża, rzepak, kukurydzę na kiszonkę, buraki cukrowe oraz użytkuje ponad 3000 ha trwałych łąk i pastwisk. Roczne zbiory dochodzą do 50 tys. ton zbóż i rzepaku 47 tys. ton buraków i 125 tys. ton zielonek traw i kukurydzy.

Jak obecnie funkcjonuje Agrofirma Witkowo?

r e k l a m a

Agrofirma Witkowo posiada ultranowoczesny park maszynowy. Na stanie ma aż 130 ciągników, z tego trzydzieści firmy John Deere. To największe mają po 400 koni. Wszystkich maszyn rolniczych jest 360, w tym jest 13 kombajnów zbożowych i 3 sieczkarnie do kukurydzy. W Agrofirmie stosowane są też rozwiązania rolnictwa precyzyjnego związane z automatycznym prowadzeniem ciągników po polu. GPS sprawdza się na przykład w okresie suszy, kiedy wszystko jest tak zapylone, że nic nie widać.

W skład spółdzielni wchodzi 6 zakładów rolnych: Witkowo, Przewłoki, Reńsko, Stargard, Bralęcin, Rzeplino (posiadających dodatkowo filie), mieszalnia pasz w Kolinie, przetwórnia mięsa i drobiu, baza transportu, zakład handlu, tartak oraz jednostka centralna w postaci biura zarządu.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo utrzymuje aż 6 ras bydła mięsnego. Są to: angus czerwony, charolaise, hereford, limousine, salers i simental. Jest to największa w Polsce, a pewnie i w Europie hodowla bydła mięsnego licząca ok. 6 tys. sztuk. Średnie przyrosty cieląt przy matkach wynoszą 1,1–1,3 kg/dziennie. Przyrosty buhajków w okresie od odsadzenia do uzyskania wagi 600 kg wynoszą 1,3–1,6 kg/dziennie. Wagę 600 kg buhajek uzyskuje najczęściej w ciągu 14–16 miesięcy życia. Ubój tych zwierząt jest prowadzony według cech rasowych, rasy wcześnie dojrzewające ubijane są jako pierwsze. Masy ubijanych zwierząt zawierają się najczęściej w przedziale 680–1000 kg w zależności od pory roku, rasy i zamówień klientów. Wszystkie sztuki przeznaczone do uboju trafiają do należącej do Spółdzielni Przetwórni Mięsa i Drobiu a uzyskiwana najwyższej jakości wołowina kulinarna jest sprzedawana za pośrednictwem własnej sieci handlowej oraz klientom biznesowym w kraju i za granicą. Ze względu na bardzo wysoki poziom genetyczny zwierząt spółdzielnia co roku sprzedaje buhaje hodowlane.

Z kolei stado bydła mlecznego obecnie liczy ok. 1000 szt. zwierząt rasy hf, w tym ok. 500 szt. krów. Roczna sprzedaż mleka sięga 5 mln litrów, a średnia wydajność laktacyjna od krowy to 10 tys. kg mleka. Ponadto Spółdzielcza Agrofirma Witkowo utrzymuje także trzodę chlewną w cyklu zamkniętym posiadając 2200 macior oraz drób. Rocznie produkowane jest 4,5 mln sztuk kurcząt rzeźnych oraz 44 mln jaj spożywczych.

Prezes Marian Ilnicki był wielokrotnie odznaczany

W uznaniu wybitnych zasług Prezes Marian Ilnicki został w roku 2000 w Pałacu Prezydenckim odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Ponadto prezes Ilnicki odznaczony został m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotym Krzyżem Zasługi; Srebrnym Krzyżem Zasługi;  Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego; Odznaką Zasłużony dla RSP. W roku 1984 został wpisany do księgi „Zasłużony dla Ziemi Szczecińskiej”.

Prezes Ilnicki lubił konfrontować wyniki spółdzielni z najlepszymi osiągnięciami w skali kraju. Stąd uczestnictwo Spółdzielczej Agrofirmy w najbardziej prestiżowych krajowych i regionalnych wystawach i konkursach.

Efektem tego uczestnictwa są liczne puchary Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Rolnictwa, Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym wyróżnieniem było uhonorowanie Spółdzielczej Agrofirmy Orderami Sztandaru Pracy II i I klasy.

Ogromny sukces Agrofirmy Witkowo wynikiem pracy i znakomitego zarządzania prezesa Ilnickiego

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Płacisz tylko

25,00 zł

Cena regularna 50,00 zł

SPRAWDŹ
Największym bowiem powodem do chwały Prezesa Mariana Ilnickiego, dziełem jego życia i świadectwem jego sukcesu jest wspaniały rozkwit, do którego doprowadził Spółdzielczą Agrofirmę Witkowo.

Dzięki podejmowaniu działań innowacyjnych prezes Marian Ilnicki przekształcił Witkowo w ważny ośrodek propagowania nowoczesnych osiągnięć w technologii produkcji rolniczej oraz nowoczesnych i efektywnych metod organizacji produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym.

Z doświadczeń Witkowa korzystają naukowcy i studenci nie tylko uczelni szczecińskich, lecz także innych uczelni polskich i zagranicznych.

  • Marian Ilnicki

W Witkowie organizowane są międzynarodowe konferencje naukowe. Spółdzielnię odwiedzają delegacje naukowców, polityków, spółdzielców, rolników i studentów zarówno z Zachodu, jak i ze Wschodu.

Prezes Marian Ilnicki wykazywał nieprzeciętne zdolności organizacyjne i przywódcze. Posiadał także znakomite wyczucie i świetną orientację w zakresie trudnej i skomplikowanej problematyki ekonomicznej, o czym najlepiej świadczą dobre wyniki ekonomiczne Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Wszak z małej spółdzielni gospodarującej w sposób tradycyjny stworzył nowoczesne, duże przedsiębiorstwo przodujące w kraju i znane poza jego granicami.

Pamięć o Nim pozostanie w świadomości obecnych i przyszłych spółdzielców pracujących na rzecz dobra Agrofirmy Witkowo.

Andrzej Rutkowski
wraz z zespołem „Tygodnika Poradnika Rolniczego”

Widziałeś już nasze video "Wiktor Szmulewicz: obecnie rolnictwo jest w najgorszej sytuacji od lat"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody