StoryEditorMateriał promocyjny

Karty zostały rozdane – wielkość plonu zaprogramowana

07.05.2021., 10:05h
Zmienny przebieg pogody podczas tegorocznej wiosny nie ułatwia zabiegów ochrony roślin. Podczas fazy krzewienia się roślin oraz pierwszego kolanka następuje proces budowania plonu ziarna (ilość pięterek w kłosie oraz ilość ziarniaków na pięterkach), zatem „karty zostały rozdane” – wielkość plonu została zapisana.

Strefy o wyższym i niższym potencjale plonu

Wielkość plonu jest także zróżnicowana przestrzennie. Zatem już teraz występują na polu strefy zmiennego plonowania. Strefy o niższym potencjale plonu (o niższej produktywności) mają niższe wymagania pokarmowe, wytworzą mniejszą ilość części naziemnej (łodyg, liści) w stosunku do stref o wyższym potencjale plonowania (o wyższej produktywności). Do tej pory stosowane zabiegi ochrony roślin dotyczące regulacji wzrostu oraz ochrony fungicydowej były stosowane w sposób jednorodny – jednakowy dla całej powierzchni uprawy. Poprzez możliwości jakie stwarza Rolnictwo 4.0 za pomocą dostępnych i ekonomicznych serwisów satelitarnych np. Claas Crop View platformy 365FarmNet można różnicować pożądaną dawkę regulatorów wzrostu a także fungicydów.

Mapa wegetacyjna w oparciu o indeks NDVI przygotowana w programie 365FarmNet

Mapa wegetacyjna w oparciu o indeks NDVI przygotowana w programie 365FarmNet


Mapki aplikacyjne pozwalają dostosować dawkę preparatu

Zależnie od różnic w spodziewanym plonie a także według aktualnego stanu rozwoju roślin można przygotować satelitarne mapy aplikacyjne. W częściach pola o spodziewanym większym plonie lub wyższych wskaźnikach wegetacyjnych indeksu NDVI należy zastosować dawkę wyższą lub najwyższą z dopuszczalnych dla danego preparatu (regulatora wzrostu, fungicydu), a w słabszych miejscach pola, odwrotnie. W wybujałych częściach uprawy średnia (stała) dawka regulatora wzrostu może okazać się zbyt niska, a w miejscach najsłabszych pola, w niesprzyjających warunkach pogodowych spowoduje czasowe zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin – przyczyni się do obniżki plonu.

Mapka aplikacyjna przygotowana w programie 365FarmNet
Mapka aplikacyjna przygotowana w programie 365FarmNet

Zmienne stosowanie regulatorów wzrostu

Zastosowanie fungicydów wymaga właściwego, dokładnego pokrycia roślin cieczą roboczą. Ilość niezbędnej cieczy roboczej jest zależna od gęstości, wielkości roślin (biomasy roślin), pokrycia tła glebowego. Gęsty, intensywny łan roślin zbożowych wymaga górnej wielkości zalecanej dawki stosowanego fungicydu, aby prawidłowo pokryć naziemne, zielone części roślin. Odwrotnie jest w przypadku części łanu o wyraźnie słabszej intensywności, w tej części pola można zastosować najniższą z zalecanych dawek fungicydu.

W przypadku zmiennego stosowania regulatorów wzrostu, aplikowanie odwrotne, to jest: zwiększonej dawki w słabszych miejscach, a nieco mniejszej w miejscach o wyższym potencjale plonu nie ma sensu. Karty zostały już wcześniej rozdane.

Nowe opryskiwacze z funkcją zmiennej aplikacji

Większość nowo zakupionych opryskiwaczy polowych posiadających satelitarną funkcję zamykania poszczególnych części belki polowej, tzw. Section Control, posiada także funkcję zmiennej aplikacji ilości cieczy roboczej, tzw. VRA (Variable Rate Application). Teraz właśnie uprawiane rośliny „uprzejmie proszą” o jej włączenie.

 Nowe opryskiwacze z funkcją zmiennej aplikacji

Autor: 365FarmNet

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 15:29