PIORIN kontroluje opryskiwacze. Jaka kara czeka rolnika za złe użytkowanie?arch.
StoryEditorKontrola u rolnika

PIORIN kontroluje opryskiwacze. Jaka kara czeka rolnika za złe użytkowanie?

08.08.2023., 16:00h
Sprawny sprzęt rolniczy i aktualne szkolenia to podstawa nie tylko bezpiecznej pracy, ale również jego świadomego użytkowania, dlatego Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontroluje opryskiwacze. O czym należy pamiętać przed użyciem maszyny?

Co sprawdza PIORiN podczas kontroli opryskiwaczy?

PIORIN podczas kontroli opryskiwaczy sprawdza:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które jest ważne 5 lat,
 • stan techniczny opryskiwacza oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza, które jest ważne 3 lata lub fakturę jego zakupu. W przypadku nowego opryskiwacza, przez 5 lat od jego zakupu, nie ma obowiązku przeprowadzania badania sprawności technicznej,
 • ewidencję wykonywanych zabiegów ochrony roślin, czyli ciągłość przez 3 lata,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin oraz sposób postępowania ze zużytymi opakowaniami.

Kto wykonuje badania okresowe opryskiwaczy?

By opryskiwacz pozytywnie przeszedł kontrolę, nie musi być nowy, wystarczy, by był zadbany. Badania kontrolne tych maszyn "są przeprowadzane przez jednostki organizacyjne wpisane do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej opryskiwaczy, czyli Stacje Kontroli Opryskiwaczy. Rolnik musi pamiętać, że do jego obowiązków należy okresowe skalibrowanie opryskiwacza" – czytamy w komunikacie PIORIN-u.

Niesprawny opryskiwacz i nieświadome stosowanie środków ochrony roślin zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt i środowiska.

Sprawdź, gdzie możesz skontrolować swój opryskiwacz.

Które sprzęty do stosowania środków ochrony roślin podlegają kontroli?

Jak wynika z informacji podanych przez PIORIN, obowiązkowi kontroli podlegają następujące sprzęty do stosowania środków ochrony roślin:

 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe,
 • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze,
 • opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych,
 • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych,
 • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe,
 • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach, lub tunelach foliowych,
 • sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,
 • sprzęt agrolotniczy,
 • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony niebędący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Jak pryskać rośliny zgodnie z prawem?

Do najważniejszych zadań rolnika podczas pryskania należy pamiętanie o niestwarzaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska oraz o przeciwdziałaniu zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Rolnik pryska zgodnie z prawem, gdy:

 • stosuje chemiczne środki ochrony roślin zgodnie z wcześniej przeprowadzonym monitoringiem uprawy, co jest podparte wiedzą naukową i doradczą,
 • stosuje zarejestrowane środki ochrony roślin,
 • zachowuje prawidłowe warunki stosowania środków ochrony roślin,
 • uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach,
 • przeprowadza obowiązkowe badania i kalibracje sprzętu do stosowania środków ochrony roślin,
 • dokumentuje wykonywane zabiegi środkami ochrony roślin.

W przypadku niestosowania się do powyższych zasad rolnik może zostać ukarany karą grzywny.

Ile wynosi kara grzywny za niesprawny opryskiwacz?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, rolnik, który nie stosuje się do zalecanych badań, kontroli i itp., podlega garze grzywny w wysokości od 500 do 1000 zł.

W jaki sposób przechowywać środki ochrony roślin?

Podczas kontroli przeprowadzanej przez PIORIN zgodnie z wymogami prawa, możliwe jest sprawdzenie miejsc magazynowania środków ochrony roślin, które powinny być oznakowane i przechowywane w następujący sposób:

 • w oryginalnych opakowaniach, by nie miały kontaktu z paszą dla zwierząt i żywnością,
 • jeśli środki ochrony roślin są zużywane na bieżąco: w szafkach zamykanych na klucz lub skrzyniach, np. metalowej szafie wykonanej z materiału nienasiąkliwego, ognioodpornego, ze stabilnym dnem,
 • jeśli środków ochrony roślin jest dużo: w oddzielnym pomieszczeniu lub budynku wygospodarowanym na ten cel.

Pomieszczenia, w których przechowywane są środki ochrony roślin, powinny być oznakowane w następujący sposób:

 • "Magazyn środków ochrony roślin",
 • "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

W przechowywaniu środków ochrony roślin istotna jest również kwestia segregacji preparatów:

 • na wyższych półkach granulaty oraz proszki,
 • na niższych półkach emulsje, płyny oraz zawiesiny
 • opakowania znacznie większe i cięższe, ustawić można na paletach, tak żeby nie stały one bezpośrednio na podłodze, aby uniemożliwić wchłanianie wilgoci.

Konieczne jest również wygospodarowanie miejsca na opróżnione opakowania i zamontowanie wentylacji. Kontroli mogą zostać również poddane:

 • zapas środków, które są wykorzystywane do neutralizacji ewentualnych wycieków,
 • czy magazyn posiada instrukcję BHP, listę telefonów alarmowych, a także opisy znaczenia piktogramów, symboli i znaków ostrzegawczych, które umieszczone są na opakowaniach preparatów.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: PIORIN, TopAgar.pl,

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 13:49