Interior of spacious soy milk factory: modern conveyor belt with plastic bottles, concentrated worker wearing white coat controlling production process
StoryEditorRynek mleka

Braki w dostawie prądu i gazu spowodują miliardowe straty w sektorze mleczarskim

21.06.2022., 15:06h
Polska Izba Mleka ponownie apeluje o ujęcie produkcji i przetwórstwa mleka jako infrastrukturę krytyczną i ochronę przed ograniczeniami w dostawach energii. Brak odpowiednich regulacji może przyczynić się do gigantycznych strat i braku zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

Sektor mleka w infrastrukturze krytycznej

Już od początku pandemii Polska Izba Mleka wspólnie z organizacjami reprezentującymi inne sektory przetwórcze apelowała o wprowadzenie sektora mleczarskiego do infrastruktury krytycznej. Zapewnienie ciągłości odbioru surowca od producentów i produkcja żywności, jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

Polska Izba Mleka ponownie skierowała postulat do strony rządowej o zabezpieczenie dostaw gazu i energii do zakładów przetwórczych, które powinny być chronione przed ograniczeniami dostaw energii. Brak lub znaczące ograniczenia mogą spowodować gigantyczne straty w polskim mleczarstwie i rolnictwie.

Jeśli nie będziemy mogli przerabiać mleka z powodu ograniczeń drastycznych obu czynników, nie będziemy mogli odebrać mleka od rolników, a oni z kolei będą musieli je wylać. Dziś wielu z nich mówi, że wyleje przed Sejmem - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Dlaczego zakłady produkujące żywność powinny być objęte infrastrukturą krytyczną?

Jak podkreśla Polska Izba Mleka, dostęp do energii elektrycznej i gazu ziemnego jest kluczowy na wszystkich etapach hodowli zwierząt i produkcji zwierzęcej i zagwarantowania niezakłóconego procesu produkcji żywności, co jest jedyną gwarancją dostępu żywności dla konsumentów. Dlatego też rząd powinien zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć, szczególnie te najwrażliwsze sektory produkcji, w tym właśnie sektor mleka.

Oprac. Kamila Dłużewicz
fot. elements.envato.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 21:20