Krowa ze słabym apetytem w okresie przejściowym, będzie miała problemy z pobieraniem paszy również po porodzieBeata Dąbrowska
StoryEditorMonitoring stada bydła mlecznego

Jak wcześnie wykryć krowy narażone na choroby metaboliczne?

15.01.2024., 14:00h
Czy przed porodem możemy rozpoznać krowę, która będzie miała problemy metaboliczne po porodzie? Jak najbardziej, tylko konieczna jest do tego znajomość kilku istotnych zasad oraz obserwacja zwierząt.

Co predysponuje krowy do chorób metabolicznych?

Jednym z kryteriów przydziału krowy zasuszonej do grupy ryzyka zaburzeń metabolicznych jest jej wiek. Sztuki w czwartej i dalszych laktacjach mają większą podatność na choroby metaboliczne. Kolejnym, jest wysoka produkcja mleka.

Jeśli mamy w stadzie wybitnie wysokowydajne sztuki – dające powyżej 12 000 kg mleka, to popełnienie nawet niewielkiego błędu żywieniowego stwarza ryzyko pojawienia się chorób. Ponadto nadmierne otłuszczenie zwiększa ryzyko utraty apetytu oraz trudnego porodu i jest głównym czynnikiem ryzyka zaburzeń zdrowia. Gdy w stadzie jest więcej niż 10% krów z BCS powyżej 4,0 oznacza to, że stado jest zagrożone.

Które krowy są w grupie ryzyka? Mogą na to wskazywać badania krwi i pobranie paszy

Niezwykle ważnym wskaźnikiem jest także zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA) w surowicy krwi, który uważa się za złoty wskaźnik prawidłowości żywienia w okresie przejściowym przed porodem. Jeżeli na podstawie analizy krwi (pobranej na czczo) zawartość wolnych kwasów tłuszczowych we krwi wynosi powyżej 0,4 mEq/l w okresie od 14. do 3. dnia przed porodem, to wskazuje to na nadmierne uwalnianie rezerw tłuszczowych i możliwość zwyrodnienia tłuszczowego wątroby. Słaby apetyt krów w ostatnich 14–21 dniach ciąży, czy jego duże wahania pomiędzy kolejnymi dniami, wynoszące powyżej 2 kg suchej masy na dzień (które ocenić możemy na podstawie wypełnienia żwacza) są sygnałem, że krowa będzie miała problem z pobraniem paszy także po porodzie.

Za długa laktacja i długi okres zasuszenia również zwiastują problemy zdrowotne u krowy

U krowy, u której udokumentowano jakieś schorzenie metaboliczne w poprzedniej laktacji, istnieje duże prawdopodobieństwo podobnych schorzeń w kolejnej. Jeśli krowa miała za długą laktację – trwającą ponad 400 dni – to najczęściej jest to efekt kłopotów z zacieleniem, a ich następstwem jest nadmierna kondycja ciała. W przypadku, potwierdzonej USG ciąży bliźniaczej istnieje ryzyko trudnego porodu i komplikacji poporodowych, które prowadzić mogą do utraty apetytu i oczywiście problemów metabolicznych.

Możliwość otłuszczenia i problemów z tym związanych istnieje także w przypadku za długiego – wynoszącego powyżej 80 dni – okresu zasuszenia. Również u krów, które przynajmniej w jednym miesiącu poprzedniej laktacji miały wysoką (powyżej 1 miliona) liczbę komórek somatycznych w mleku, istnieje duże prawdopodobieństwo powtórzenia się problemu.

image
Reportaż z gospodarstwa

Rolnik przejął gospodarstwo z 3 krowami. Za chwilę będzie miał ich ok. 50. Jak rozwija oborę?

image
Jak przygotować suchy TMR dla cieląt?

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 23:49