Kulawizny mają bardzo negatywny wpływ na płodność i rozród bydła mlecznego.Beata Dąbrowska
StoryEditorKulawizny u krów

Problemy z racicami u krów są dziedziczne

23.05.2024., 15:00h
Czy genetyka wpływa na poprawę zdrowotności racic? Zdecydowanie tak. Problemy z racicami są dziedziczne.

W jakim stopniu genetyka wpływa na problemy z racicami u krów?

Biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do innych cech, dziedziczność zdrowotności racic jest niska, bo tylko 4%, zostało potwierdzone, że jest to jednak wystarczająca zmienna w populacji.

Dobre zarządzanie i poprawa środowiska to bardzo istotne elementy wpływające na zdrowotność racic, ale ich działanie jest krótkoterminowe. Genetyka działa długoterminowo i nie wymaga wielkich nakładów pracy. Trzeba tylko uwzględnić zdrowotność racic w strategii hodowlanej i wybierać buhaje, które posiadają cechy genetyczne w kierunku zdrowotności racic, oczywiście w połączeniu z innymi – ważnymi dla naszego stada cechami.

Krowy ze zdrowymi racicami dłużej utrzymują się w stadzie, a jeśli dodać do tego płodność córek, zdrowie ogólne i zdrowotność wymienia, to mamy gotowy klucz do dobrej długowieczności.

Kulawizny u krów wpływają na zdrowie krowy na wiele różnych sposobów

Krowa długowieczna to krowa zdrowa, bezproblemowa, z wysoką produkcją życiową. Krowy z mocnymi racicami są mniej podatne na inne choroby, takie jak zaburzenia w rozrodzie czy metaboliczne. Kulawizny mają bowiem negatywny wpływ na płodność bydła mlecznego.

Za każdym razem, gdy krowa ma problemy z cyklem, nie zaciela się lub traci ciążę, przynosi wymierne straty. Badania pokazują, że koszty związane z płodnością są główną składową rocznych kosztów leczenia kulawizn w stadzie, wynoszącą około 40%. Zdrowotność racic jest również powiązana z łatwością wycieleń (po buhaju), czyli z potencjałem genetycznym potomstwa buhaja do łatwego wycielenia i przeżywalności porodu.

image
Ogromny wpływ na stan racic ma środowisko utrzymania zwierząt, jednak nie można zapominać o genetyce, dzięki której z każdym następnym pokoleniem uzyskać możemy mniejszy odsetek kulawizn.
FOTO: Beata Dąbrowska

Trudne wycielenia mają negatywny wpływ na zdrowie krowy i jej zdolność do zacielania w kolejnych laktacjach. Krowy z mocnymi racicami mają większą odporność na mastitis. Tak więc, gdy naszym celem hodowlanym będzie poprawa zdrowotności racic, jednocześnie osiągnąć można postęp w zakresie wszystkich cech z nią powiązanych, bowiem ich korelacja jest wysoka.

I tak zdrowotność racic w 38% wpływa na długowieczność, w 25% – na zdrowie ogólne, 23% – na zdrowie córek, 21% wycielenia po buhaju i 11% – na zdrowotność wymion.

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 09:04