Badania pokazały, że kulawizny występują u 3,88–5,92% krów z trudnościami podczas poroduBeata Dąbrowska
StoryEditorZdrowie krów

Trudny poród powoduje kulawizny i pogarsza skład mleka

10.04.2024., 14:00h
Trudności z wycieleniem są jedną z głównych przyczyn upadków cieląt przy porodzie lub wkrótce po nim, co skutkuje również infekcjami macicy i zatrzymaniem łożyska u krów. Trudny poród przyczynia się również do zwiększonego ryzyka występowania kulawizn.

Dlaczego poród zwiększa ryzyko późniejszych kulawizn u krów?

Badania wykazały, że częstotliwość występowania kulawizn jest wyższa u krów z trudnościami przy porodzie. Podczas wycielenia zmiany w więzadłach miednicy pozwalają na łatwiejsze urodzenie cielęcia, jednak wpływają one na nogi i racice matki i zwiększają ryzyko rozwoju klinicznej kulawizny.

Ponadto, błędy przy wycieleniu prowadzą do urazów związanych z dystocją, powodując kulawizny zarówno u cieląt, jak i krów. Co więcej, wycielenie jest uważane za czynnik wyzwalający występowanie kulawizn we wczesnych stadiach laktacji. Stres spowodowany zmianami fizjologicznymi i zmianami w pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia kulawizny w fazie przejściowej okresu zasuszenia.

Ile krów po porodzie kuleje?

Badania pokazały, że kulawizny występują u 3,88–5,92% krów z trudnościami podczas porodu i u 0,27–2,37% krów bez tych trudności. Ponadto, ciężka kulawizna występuje częściej u krów z problemami przy wycieleniu. Ból i silny dyskomfort spowodowany kulawizną wpływa na zachowanie krów podczas leżenia i wstawania; w związku z tym spędzają one więcej czasu w pozycji leżącej, co zwiększa ryzyko wystąpienia mastitis u krów, szczególnie wywołanego przez Staphylococcus aureus i Staphylococcus agalactiae.

Problemy z wycieleniem zmniejszają również zawartość białka, tłuszczu i laktozy w mleku oraz zwiększają liczbę komórek somatycznych. Zmiany te spowodowane są: stresem, bólem, zwiększoną ilością czynników utleniających oraz słabym wchłanianiem i przyswajaniem różnych składników odżywczych z dawki pokarmowej.

image
Badania pokazały, że kulawizny występują u 3,88–5,92% krów z trudnościami podczas porodu
FOTO: Beata Dąbrowska

Z drugiej strony, wzrost oceny trudności z wycieleniem (system 4-stopniowej skali) wiąże się ze spadkiem średniej wydajności krów. Badania wskazują też, że w pierwszym miesiącu po wycieleniu jakość mleka jest lepsza u krów bez trudności z wycieleniem ze względu na niższy poziom stresu.

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2024 06:24