StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Dobre wyniki w SM Gostyń

07.06.2022., 15:06h
Walne zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu otworzył Marian Kamyczek, przewodniczący rady nadzorczej. W sali obok biurowca spółdzielni stawiło się 47 przedstawicieli wybranych na zebraniach rejonowych.

W 2021 roku SM Gostyń skupiła niemal 223 mln l mleka

W skład prezydium walnego weszli Marian Kamyczek, przewodniczący zebrania przedstawicieli, sekretarzem został Tadeusz Spurtacz, a Witold Skrzypczak i Agnieszka Kowalska zasiedli w prezydium jako asesorowie. Po uchwaleniu regulaminu, delegaci przystąpili do wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. Do pierwszej weszli: Jacek Kwaśniewski, Andrzej Kubiak, Piotr Pierzchlewicz. Komisję wnioskową utworzyli Mariusz Szczepaniak, Marcin Rojda, Bogusław Książek, Dariusz Szlecht i Michał Rolnik.

Wiesław Konarczak, przewodniczący komisji rady nadzorczej – która przeanalizowała protokół z poprzedniego walnego w 2021 r. – wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie tego protokołu, co delegaci przegłosowali jednogłośnie.

Grzegorz Grzeszkowiak, prezes SM Gostyń, przedstawiając sprawozdanie z działalności zarządu w 2021 r. zaczął od zaprezentowania struktury spółdzielni, która liczy 1184 członków. Z sektora publicznego pochodzi 14 członków, 965 to rolnicy, a pracownicy – 205. W gostyńskiej spółdzielni od 2010 r. maleje zatrudnienie z 501 do 416 na koniec grudnia 2021 r, na koniec I kwartału 407 osób. Rocznie jeden pracownik przerabia 539 tys. l mleka.

Prezydium walnego, od lewej: Agnieszka Kowalska, Tadeusz Spurtacz, Marian Kamyczek i Witold Skrzypczak

  • Prezydium walnego, od lewej: Agnieszka Kowalska, Tadeusz Spurtacz, Marian Kamyczek i Witold Skrzypczak

Robert Marcinkowski, starosta gostyński
  • Robert Marcinkowski, starosta gostyński

Fundusz udziałowy spółdzielni na koniec 2021 r. wynosił 32,7 mln zł, natomiast fundusz zasobowy SM Gostyń to 60 mln zł. Spółdzielnia w ub.r. zakupiła niemal 223 mln l mleka, to wzrost o 3 mln l wobec 2020 r. Największą dynamikę dostaw zanotowano wśród dostawców zrzeszonych w grupach producenckich (111%). Jak wyjaśniał prezes Grzeszkowiak – w ubiegłym roku średnia zawartość tłuszczu w skupowanym mleku wynosiła 3,95%, a białka – 3,36%.

SM Gostyń niemal zrezygnowała z produkcji mleka UHT

Średnia cena skupu w SM Gostyń w 2021 r. wyniosła 1,63 zł/l. Wartość sprzedaży wyrobów osiągnęła poziom 520 mln zł, czyli o 13% więcej niż przed rokiem. Wartość eksportu wyniosła niemal 99 mln zł. Największy udział – ponad 60% – w eksporcie miało mleko w proszku. Jeśli chodzi o strukturę produkcji i sprzedaży, to warto zwrócić uwagę na to, że SM Gostyń niemal zrezygnowała z produkcji mleka UHT, dostarczając ten produkt tylko na rynek lokalny. W łącznej sprzedaży największy udział miały mleka skondensowane, a na drugim miejscu proszek.

Spółdzielnia prowadzi aktywne działania marketingowe korzystając z usług kucharza Wiesława Bobera, telewizyjnej gwiazdy Tomasza Kamela. W ramach oszczędności SM Gostyń zrezygnował z usług firm zewnętrznych do audytu systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Ponad 11 milionów na inwestycje w Gostyńskiej spółdzielni

Na inwestycje w 2021 r. spółdzielnia wydała 11,4 mln zł, to o 31,5% więcej niż rok wcześniej. Ogółem od 1999 r. w Gostyniu zainwestowano 223 mln zł. Dzięki inwestycjom spółdzielnia obniżyła m.in. zużycie gazu o 5,5% a energii elektrycznej o 1,8%. Nadzorowanie przeważeń przyniosło ok. 0,5 mln zł oszczędności. Niemal 3 mln zł kosztowała automatyczna linia do pakowania puszek. Flotę samochodową spółdzielni uzupełniły dwa ciągniki siodłowe i jedna cysterna do zwózki mleka. Zysk netto spółdzielni wyniósł w 2021 r. 13,2 mln zł. Kapitał własny spółdzielni wzrósł o 14,1 mln zł. W kosztach działalności na surowiec przypadało 70,6%.

Dobry wynik osiągnięty dzięki wspólnej pracy

Na 2022 r. spółdzielnia planuje przychody na poziomie 545 mln zł a zysk ma wynieść 9,5 mln zł. Na remonty i inwestycje SM Gostyń zamierza wydać 27 mln zł.

Kończąc sprawozdanie chciałbym złożyć serdeczne podziękowania radzie nadzorczej, producentom mleka i pracownikom za duże zaangażowanie włożone w pracę na rzecz spółdzielni. To dzięki wspólnej pracy osiągnęliśmy tak dobry wynik w 2021 r. – zakończył swoje wystąpienie prezes Grzegorz Grzeszkowiak.

Marian Kamyczek, przewodniczący rady nadzorczej, przedstawiając swoje sprawozdanie wskazał, że w ubiegłym roku spółdzielcy z Gostynia wybrali nową radę. Rada analizowała wyniki skupowo-produkcyjne oraz ekonomiczne spółdzielni. Przypomniał, że cennik skupu mleka zmieniano trzykrotnie. Z funduszu rady nadzorczej udzielono wsparcia m.in. dla kół hodowców, straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich o łącznej wartości 89 tys. zł. Marian Kamyczek wskazał, że w 2021 r. skup mleka wzrósł o 1,4%, przychody ze sprzedaży o 12,9%, a zysk netto o 280%.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom rady nadzorczej za zaangażowanie w jej pracę – zakończył przewodniczący rady nadzorczej wnosząc jednocześnie o udzielenie zarządowi absolutorium.

Robert Marcinkowski, starosta gostyński, zabierając głos podczas walnego podkreślił, że z wielką radością spotyka się w tak licznym gronie po przerwie spowodowanej pandemią.

Trzy lata temu mówiłem podczas walnego o zagrożeniach związanych z planami budowy kopalni na terenie naszego powiatu. Dziś wydaje się, że to niebezpieczeństwo jest zażegnane. To dobra wiadomość dla was wszystkich i dla mieszkańców powiatu gostyńskiego oraz naszych przedsiębiorców. Chciałbym podziękować za państwa aktywność, współpracujemy ze spółdzielnią, widzimy waszą dobrą robotę i cieszymy się z tego, że tak ważny podmiot funkcjonuje na naszym rynku – mówił starosta.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, zabierając głos wskazał na bardzo pozytywną ocenę SM Gostyń, w której przyrost skupu był ponad trzy razy wyższy niż wynosi średnia krajowa.

Jestem pełen podziwu wobec tej firmy, bo mało która ma takie fundusze zasobowe i udziałowe – podkreślił Waldemar Broś. Podsumowując miniony rok stwierdził, że był to niezły rok, a zdecydowanie jego drugie półrocze.

Jestem przekonany, że firma pod tym kierownictwem zmierza w dobrym kierunku – mówił Broś.

Prezes Grzegorz Grzeszkowiak podziękował za współpracę radzie nadzorczej, dostawcom mleka i pracownikom

  • Prezes Grzegorz Grzeszkowiak podziękował za współpracę radzie nadzorczej, dostawcom mleka i pracownikom

Przypominał także delegatom, że majątek spółdzielni jest własnością jej członków. Odnosząc się do przyszłości stwierdził, że nie jest pesymistą jeśli chodzi o przyszłość produkcji mleka w Polsce. Uważa on, że produkcja w kraju nie będzie spadać, jeśli ceny skupu utrzymają się na właściwym poziomie, państwo zadba o rolników na wszystkich płaszczyznach, np. zmniejszając koszty, jakie będą ponosić w związku z Zielonym Ładem. Wskazał także na zagrożenia, jakie niosą za sobą rozważane ograniczenia w dostawach energii (zwłaszcza gazu) do spółdzielni mleczarskich. W opinii prezesa KZSM, niesprawiedliwością wobec przetwórców mleka są bardzo wysokie ceny mleka przerzutowego w Polsce. To spółdzielnie poniosły koszty budowy i rozwoju tej bazy surowcowej, a teraz korzystają z niej inne podmioty, które mleka nie przetwarzają.

Przemysław Jagła, szef Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podkreślił, że także jest hodowcą bydła i zagorzałym spółdzielcą. Wskazał, że rolnictwo rozwijało się tam, gdzie istniała spółdzielczość.

Chciałbym zarówno zarządowi, jak i radzie nadzorczej, wszystkim dostawcom i pracowników pogratulować dobrych wyników – mówił Przemysław Jagła. – Życzę wam powodzenia w produkcji i przetwórstwie.

Po dyskusji i wystąpieniach gości, delegaci przegłosowali uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2021 r., sprawozdanie zarządu i rady nadzorczej, jednogłośnie udzielili absolutorium członkom zarządu, prezesowi Grzegorzowi Grzeszkowiakowi i Stefanowi Stachowiakowi, zastępcy prezesa. Zdecydowali także o podziale nadwyżki finansowej za 2021 r., którą przeznaczyli przede wszystkim na zwiększenie funduszu zasobowego i fundusz rozwoju hodowli, a także na cele społeczne oraz fundusz socjalny.

Paweł Kuroczycki
Zdjęcia: Paweł Kuroczycki

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 23/2022 na str. 52. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. kwiecień 2024 14:27