StoryEditorCielęta

Więcej mleka dla cieląt to szybsze gojenie się ran po kauteryzacji

10.01.2023., 09:01h
Kanadyjscy naukowcy przedstawili dowody, że zapewnienie cielętom większej ilości składników pokarmowych może sprzyjać gojeniu się ran po procesie kauteryzacji, czyli usuwania zawiązków rogów.

Dieta cieląt ma wpływ na proces gojenia się ran

W badaniu opublikowanym niedawno w Journal of Dairy Science naukowcy z University of Guelph w Ontario w Kanadzie ocenili proces gojenia po usunięciu zawiązków, porównując szybkość gojenia się ran cieląt karmionych ograniczoną porcją płynów (do 6 litrów preparatu mlekozastępczego dziennie) i „normalną biologicznie” dietą (do 15 litrów preparatu mlekozastępczego dziennie).

Do badania włączono łącznie 80 cieląt jałówek holsztyńskich, przy czym około połowa populacji została włączona do każdej grupy żywieniowej. Rozpuszczanie zawiązków następowało między 18. a 30. dniem życia, a wyniki gojenia mierzono do 77. dnia życia. Wszystkim cielętom, niezależnie od leczonej grupy, podano blokadę nerwu rogówkowego niesteroidowy lek przeciwzapalny przed usunięciem zawiązków. Cielęta żywiono za pomocą zautomatyzowanego systemu, gdzie otrzymywały odpowiednie dawki preparatu 5 razy na dobę.

Okres całkowitego wygojenia ran u cieląt po usunięciu zawiązków rogów wynosił ponad 8 tygodni!

Cielęta otrzymujące większe ilości preparatu mlekozastępczego miały rany o mniejszej średnicy niż cielęta karmione w ograniczonym stopniu, począwszy od 4. tygodnia po zabiegu kauteryzacji. Głębokość rany była również stosunkowo mniejsza w grupie otrzymującej więcej pokarmu, począwszy od 2. tygodnia po kauteryzacji. Po zabiegu odbudowa zdrowej tkanki (nabłonka) występowała 3,9 raza częściej u cieląt żywionych wyższymi dawkami preparatu, które były także bardziej aktywne.

Ciekawym odkryciem było to, że okres całkowitego zagojenia się ran po kauteryzacji jest dość długi – 8 tygodni lub dłużej. Tylko 12% ran osiągnęło pełne wygojenie do końca badania, czyli 7 – 8 tygodni po zabiegu.

Oprac. Beata Dąbrowska
Źródło: Dairy Herd (2022)
Zdjęcie: Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. kwiecień 2024 13:57