Badania wykazały, że długi 16-godzinny dzień naświetlania może prowadzić do lepszego wzrostu, lepszego rozwoju gruczołu mlecznego i obniżenia wieku dojrzewania jałówki średnio o miesiąc.Andrzej Rutkowski
StoryEditorBadania naukowe

Jak duży wpływ na hodowlę bydła mlecznego ma światło?

02.11.2023., 10:00h
Według amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Kentucky, czas dziennej ekspozycji na światło, czyli fotoperiod ma duży wpływ i to nie tylko na produkcję mleka, ale również inne aspekty hodowli bydła mlecznego.

Światło wpływa na wiele aspektów hodowli bydła 

Badania wykazały, że różne fotoperiody na różnych etapach cyklu życia krowy poprawiają produkcję mleka, reprodukcję, pobranie paszy i wzrost jałówek.

Krowy w laktacji, którym zapewniono 16 godzin oświetlenia dziennie i 8 godzin ciemności, produkowały 10% mleka więcej niż krowy otrzymujące jedynie naturalne oświetlenie oraz pobierały więcej suchej masy, nawet o 6% więcej niż krowy narażone na naturalny fotoperiod trwający od 9 do 12 godzin światła.

Fotoperiod może również wpływać na wydajność reprodukcyjną. Hodowcy stad mlecznych, którzy zapewniali bydłu 24 godziny światła, odnotowali negatywne wyniki, skutkujące dłuższymi okresami międzyciążowymi.

Dłuższy okres oświetlenia wpływa na lepszy wzrost jałówek i szybsze dojrzewanie

Celem hodowców jest jak najszybsze wprowadzenie jałówek do stada mlecznego. Badania wykazały, że długi 16-godzinny dzień naświetlania może prowadzić do lepszego wzrostu, lepszego rozwoju gruczołu mlecznego i obniżenia wieku dojrzewania jałówki średnio o miesiąc.

W jednym z badań oceniających różnice we wzroście między jałówkami otrzymującymi oświetlenie dodatkowe (16 godzin) a oświetleniem naturalnym, po 16-tygodniowym badaniu jałówki w grupie otrzymującej oświetlenie suplementowane miały większy obwód serca, wynoszący około 1,6 cala. Jałówki te osiągały również średnio 1,9 funta dziennego przyrostu w porównaniu do 1,7 funta w przypadku jałówek przy naturalnym oświetleniu.

Co ciekawe, krowy zasuszone mają odwrotny skutek przy wydłużonym oświetleniu do 16 godzin w porównaniu do krów w okresie laktacji i jałówek. Zapewnienie krowom zasuszonym krótkiego dnia naświetlania (8 godzin) prowadzi do wyższej produkcji mleka i wyższego pobrania paszy w kolejnej laktacji.

Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. luty 2024 15:07