StoryEditorRozród krów

Jak przebiega regeneracja krów po wycieleniu?

15.07.2021., 14:07h
Po porodzie w organizmie krów zachodzi wiele skomplikowanych procesów, które przywracają narządy rodne do stanu przedciążowego. Jednym z nich jest inwolucja, czyli zwijanie się macicy oraz wznowienie aktywności jajników.

Co wpływa na proces inwolucji macicy po wycieleniu?

Na kurczenie się macicy u krów po porodzie wpływać może wiele czynników, takich jak:

  • wiek,
  • pora roku,
  • szybkość powrotu cyklicznej aktywności jajników,
  • klimat,
  • przebieg porodu, ssanie przez cielę przez kilka pierwszych dni
  • wystąpienie schorzeń okresu poporodowego.

Macica szybciej zwija się u pierwiastek niż u wieloródek.

Jak przebiega inwolucja macicy u krów?

Prawidłowo przebiegająca inwolucja macicy cechuje się stopniowym zmniejszaniem swojej objętości, wydalaniem odchodów poporodowych oraz regeneracją błony śluzowej wyścielającej macicę. Efektem tych zjawisk jest doprowadzenie narządu płciowego do morfologicznego i funkcjonalnego stanu, który umożliwi kolejne zapłodnienie i rozwój ciąży. Łożysko odchodzi u krów do 6–12 godzin po porodzie. W normalnych warunkach inwolucja macicy przebiega stosunkowo szybko, przy czym jest ona szczególnie mocno wyrażona w pierwszym tygodniu po wycieleniu. W badaniach poubojowych wykazano, że do 7 dnia po porodzie waga macicy u zdrowych krów zmniejsza się ponad trzykrotnie, a w następnych tygodniach intensywność inwolucji ulega spowolnieniu i zazwyczaj kończy się pomiędzy 22 a 28 dniem po porodzie. Gdy proces ten przedłuża się powyżej 30 dni, to mamy wówczas do czynienia z inwolucją opóźnioną.

Kiedy po porodzie rozpoczyna się kolejny cykl rujowy u krowy?

U zdrowych krów wypływy z macicy kończą się zwykle do 15. dnia po wycieleniu. W warunkach fizjologicznych jajniki krów podejmują aktywność stosunkowo wcześnie po porodzie. Wykazano, że w 4.–10. dniu dochodzi już do wzrostu pęcherzyków na jajniku, a do pierwszej owulacji – przebiegającej z reguły bez zewnętrznych objawów rujowych – dochodzi już pod koniec 3 tygodnia. Po pierwszej poporodowej owulacji występuje skrócony cykl jajnikowy, którego długość wynosi średnio 15–18 dni. Po tym skróconym cyklu powinna pojawić się wreszcie pełnowartościowa ruja, która występuje około 30–40 dnia po porodzie.

Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:02