StoryEditorSpółdzielnia mleczarska

Jak rolnicy oceniają współpracę z SM Mlekovita?

06.06.2020., 14:06h
Mlekovita to silna firma, której produkty są rozpoznawalne w Polsce i zagranicą. Jest krajowym liderem na rynku mleka, a nieustanny rozwój spółdzielni napędza rozwój gospodarstw, które dostarczają do niej surowiec. Jakie jest zdanie dostawców na temat współpracy z SM Mlekovita?

SM Mlekovita wspomaga swoich dostawców w rozwijaniu gospodarstw

Adam Kamiński prowadzi w miejscowości Kostry Stare (gm. Klukowo) gospodarstwo rolno-hodowlane o powierzchni 65 ha. Utrzymuje 130 sztuk bydła, rocznie dostarcza do SM Mlekovita ponad 500 tys. litrów mleka.

Moja współpraca z Mlekovitą trwa już ponad 14 lat. Płynność finansowa zapewniana przez spółdzielnię skutecznie pomaga rolnikom w rozwoju gospodarstw. Również mojego, w którym to przez ostatnie dwie dekady dokonały się radykalne zmiany. Tak. Stabilność finansowa to podstawa, a my taką z naszej spółdzielni otrzymujemy w postaci terminowych wypłat za mleko. Z pomocą pracowników spółdzielni możemy rozwiązać każdy problem. Dochód finansowy z produkcji mleka jest dużo większy w porównaniu do produkcji roślinnej. To pracochłonna branża, ale zarazem jedyny kierunek dający szansę na dalszy rozwój regionu. Dzięki prężnemu rozwojowi mleczarstwa i korzystnej cenie mleka, rolnicy mogą niwelować niesprzyjające warunki środowiskowe i systematycznie się rozwijać. Przejmując kilkanaście lat temu gospodarstwo po rodzicach utrzymywałem 30 krów mlecznych, w tej chwili mam prawie 70. W tamtym okresie dostarczałem ok. 220 tys. litrów surowca, obecnie jest to dwa razy więcej. Świadczy to o ogromnym postępie technologicznym i hodowlanym gospodarstwa. W krótkim okresie wielu okolicznych rolników zainwestowało w park maszynowy, który znacząco usprawnił procesy związane z zadawaniem paszy dla krów, uprawą gleby czy transportem plonów. Spółdzielnia daje duże poczucie bezpieczeństwa finansowego, można lepiej zaplanować przyszłość własnego gospodarstwa. W Wysokiem Mazowieckiem budują się kolejne osiedla mieszkaniowe, powstają zakłady usługowe w dużej mierze obsługujące potrzeby branży rolniczej. Spółdzielnia Mlekovita zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistów w regionie, zarówno z branży technologicznej, jak i mechanicznej. W mieście i okolicy jest dobra infrastruktura drogowa, która mogła powstać m.in. dzięki podatkom opłacanym przez tak duży zakład. Dobre szlaki komunikacyjne to klucz do szybszego i bezpiecznego przemieszczania różnych towarów, zwłaszcza produktów mleczarskich, zaś mieszkańcy okolicznych miast z podziwem patrzą na intensywny rozwój Wysokiego Mazowieckiego.

Mlekovita przyciąga inwestorów do regionu

Piotr Roszkowski prowadzi w miejscowości Perki Lachy (gm. Sokoły), gospodarstwo rolno-hodowlane o powierzchni 40 ha. Posiada 90 sztuk bydła, od którego pozyskuje około 500 tys. litrów mleka rocznie.

Współpraca ze spółdzielnią od lat układa się pomyślnie. Również w kwestii finansowej, gdzie cena mleka jest zawsze wyższa w porównaniu do średniej krajowej. Zawsze mam pewność, że pieniądze są wypłacane terminowo, co daje poczucie stabilności. Mleczarnia zapewnia możliwość rozwoju swoim dostawcom m.in. dlatego, że oferuje preferencyjne kredyty na zakup jałówek lub krów. W całym regionie widać dokładnie, że mleczarnia wpłynęła na specjalizację i rozwój gospodarstw służący umocnieniu pozycji sektora mleczarskiego. Stabilność cen mleka płaconych przez naszą spółdzielnię stwarza możliwość prowadzenia systematycznych inwestycji i modernizacji gospodarstw. W 2004 r. dostarczałem do zakładu ok. 280 tys. litrów mleka. Były to czasy, kiedy obowiązywały kwoty mleczne, które w dużej mierze ograniczały możliwości produkcyjne. Dzisiaj produkuję prawie dwa razy więcej mleka. Nie ma na naszym terenie innych znaczących firm przetwórczych oprócz Mlekovity, która zapewnia miejsca pracy oraz przyciąga inwestorów do regionu. Na przestrzeni lat, dzięki Mlekovicie, Wysokie Mazowieckie dynamicznie się rozwinęło. Powiększenie zakładu o nowe podmioty skupujące, rozpoznawalność marki w Polsce, to wielkie osiągnięcia SM Mlekovita. W okolicznych miejscowościach środki unijne zostały wykorzystane na zakup parku maszynowego oraz rozbudowę obór, które miały na celu zwiększanie opłacalności i ilości produkowanego mleka. W ciągu ostatnich lat, w naszym regionie wzrosła wydajność mleczna krów, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie kosztów produkcji oraz poprawę wydajności pracy. We własnym gospodarstwie stawiamy na wydajność, a ta wynosi 11 700 litrów surowca rocznie. Głównym elementem ograniczającym produkcję mleka w okolicy jest brak ziemi. Mlekovita dzięki dobrej strategii, której autorem jest prezes Dariusz Sapiński, jest liderem krajowym w produkcji mleka.

Rozwój Mlekovity wpływa korzystnie na całe życie lokalnej społeczności

Stanisław Porowski prowadzi w miejscowości Wnory Pażochy (gm. Kulesze Kościelne), gospodarstwo rolno-hodowlane o powierzchni 50 ha. Utrzymuje stado 100 sztuk bydła i dostarcza do SM Mlekovita ponad 500 tys. litów mleka rocznie.

Moje gospodarstwo nie jest zbyt wielkie, ale systematycznie rozwijane. Podstawą dobrej współpracy z Mlekovitą jest dość stabilna cena skupu oraz gwarancja odbioru i płatności. Wzrost hodowli bydła mlecznego w całym regionie odbył się przy ścisłej współpracy rolników z Mlekovitą. Stan większości gospodarstw w naszym regionie, a zwłaszcza w gminie Kulesze Kościelne, jest fenomenalny. Ludzie dostrzegają, że obrany kierunek rozwoju SM Mlekovita jest odpowiedni. Widoczna jest współzależność. Rozwój mleczarni wpływa bezpośrednio na cały region zarówno handel, jak i banki. Całe życie lokalnej społeczności opiera się na Mlekovicie, która przyciągnęła do miasta wiele inwestycji, co bez takiego zakładu nie byłoby możliwe. Moim zdaniem, przejeżdżając przez Wysokie Mazowieckie widać potęgę zakładu. Rozwój miasta, budowa kolejnych domów jednorodzinnych pokazuje, że zasobność  portfela statystycznego mieszkańca stała się dość wysoka. Powstanie szeregu usług dla rolników, kolejnych sklepów i galerii handlowych determinuje inwestycje w infrastrukturę. Drogi w naszym regionie są w dobrym stanie, w samym Wysokiem Mazowieckiem powstały piękne ulice czy tak potrzebna obwodnica. Setki tirów przyjeżdżających do Wysokiego Mazowieckiego świadczą o potędze naszej spółdzielni. W czasie 10–15 lat wielkość okolicznych gospodarstw się podwoiła, a ich park maszynowy uległ znacznej modernizacji. Obsługa bydła i uprawa gleby jest dużo łatwiejsza i szybsza. Dzięki dobrym warunkom do produkcji, wydajność stad systematycznie mogła rosnąć. Rozwój Mlekovity jest bardzo duży, a marka jest rozpoznawalna na całym świecie. Prezes Dariusz Sapiński ma dobrą wizję przyszłości i podejmuje trafne inwestycje. Na tych działaniach korzystają wszyscy rolnicy. Gdyby nie tak dynamiczny rozwój mleczarni oraz inwestycje w zakładzie, nie byłoby możliwości eksportu mlecznych produktów na cały świat, a rozwój gospodarstw w całym regionie byłby ograniczony.

Dzięki spółdzielni rozwijają się gospodarstwa dostawców

Adam Choiński prowadzi gospodarstwo o powierzchni 40 ha w miejscowości Bruszewo (gm. Sokoły). Rocznie dostarcza ponad 200 tys. litrów mleka do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita.

–  Dzięki współpracy z zakładem moje gospodarstwo, w czasie dekady zmieniło swoje oblicze, a to za sprawą specjalizacji w produkcji mleka i odpowiednich dochodów z niej uzyskiwanych. Zwiększona została wydajność od sztuki, jak również areał uprawianych gruntów o ok. 20%. Dzięki środkom unijnym w gospodarstwie został zmodernizowany park maszynowy, służący uprawie gleby, co znacznie usprawniło procesy związane z pracą na roli. Pozytywnym elementem rozwoju był stabilny skup i terminowe wypłaty za dostarczone mleko. Poprzez dobry zbyt na rynkach zagranicznych Mlekovita gwarantuje dobrą cenę skupu. Dzięki współpracy z mleczarnią wiele gospodarstw mogło spokojnie inwestować w nowoczesny sprzęt do sporządzania wysokiej jakości pasz dla bydła. Rozwój Mlekovity wpłynął znacząco na poprawę infrastruktury drogowej oraz ożywienie w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Ilość mieszkańców Wysokiego  Mazowieckiego i okolicznych miejscowości stale  wzrasta. Stabilność produkcji i funkcjonowania zakładu zapewnia wysoki standard życia okolicznej ludności. Praca w firmie zapewnia przypływ kolejnych mieszkańców oraz inwestycje w okolicy miasta. Mleczarnia odmieniła jego oblicze, ściągnęła do okolicznych miejscowości wiele firm z branży rolno-przemysłowej czy produkującej maszyny rolnicze, w których wielu mieszkańców woj. podlaskiego znalazło pracę. Dzięki dużej rozpoznawalności, Mlekovita stanowi silną markę w Polsce i za granicą. Mamy duży potencjał rozwoju rodzinnych gospodarstw oraz firm, które specjalizują się w doradztwie rolniczym czy dystrybucji maszyn.

Polityka firmy Mlekovita zapewnia  stabilną cenę surowca u brak problemów z jego odbiorem

Kazimierz Gosiewski prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo w miejscowości Tybory Misztale (gm. Wysokie Mazowieckie). W gospodarstwie utrzymywanych jest 100 sztuk bydła, rolnik dostarcza do SM Mlekovita ok. 500 tys. litrów mleka rocznie.

Stabilizacja cen skupu oraz preferencyjne kredyty na jałówki czy też premia lojalnościowa, to elementy pomocne dla spółdzielców. Moje gospodarstwo w czasie kilkunastu lat powiększyło się dwukrotnie. Istotna była zmiana parku maszynowego oraz zwiększenie uprawianego areału. Doskonała polityka rozwoju firmy wpływa na stabilną cenę skupu surowca, nigdy nie miałem problemu z jego odbiorem. Doradztwo prawników w firmie często rozwiązuje zawiłości prawne, które przy prowadzeniu gospodarstwa nie są rzadkością. Kompetentni instruktorzy pomagają w uzyskiwaniu wysokich standardów jakościowych surowca. W 2002 roku posiadałem 30 sztuk bydła, obecnie jest ponad 100. Zakład zapewnia szerokie możliwości rozwoju. Dzięki współpracy z mleczarnią miałem pewność odbioru mleka, stabilną cenę, dlatego mogłem spokojnie rozwijać gospodarstwo oraz inwestować. Nowoczesne maszyny oraz modernizowane obiekty inwentarskie, współfinansowane ze środków UE, znacząco poprawiły wydajność pracy oraz wpłynęły na wzrost produkcji mleka w gospodarstwach. Całe miasto, gmina i powiat, żyją dostatnio dzięki Mlekovicie. Mnóstwo firm zajmujących się obsługą rolnictwa, doradztwem czy sprzedażą maszyn rolniczych, powstało dzięki SM Mlekovita oraz ciężkiej pracy okolicznych gospodarstw. Powstają kolejne spółdzielnie mieszkaniowe,  deweloperzy z całej Polski inwestują w naszym mieście i budując nowe osiedla. Jestem dumnym członkiem wielkiego zrzeszenia rolników spółdzielców Mlekovity. Jestem też bardzo usatysfakcjonowany, że w każdym miejscu w Polsce i wielu na świecie obecne są produkty naszej mleczarni produkowane z mojego mleka.

Sondę w dniach 24–25 maja przeprowadził Łukasz Łuniewski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. czerwiec 2023 12:56