StoryEditorPorady

Jakie podłoże preferują krowy?

12.10.2020., 18:10h
Stanie i chodzenie krów w oborach bezuwięziowych zajmuje średnio około 20% aktywności dobowej krów i dlatego tak ważne jest, aby powierzchnia, po której poruszają się zwierzęta była odpowiedniej jakości. Ciekawe

Jakie podłoże jest najlepsze dla racic?

Ciekawe spostrzeżenia wynikły w badaniu nad lokomocją krów na zróżnicowanym podłożu. Wykazano bowiem, że najbardziej śliską dla krów powierzchnią były betonowe ruszta, a najwyższą ścieralnością odznaczały się pełne podłogi betonowe. Na posadzce szczelinowej zaobserwowano najniższą prędkość chodu, natomiast znacznie szybciej krowy przemieszczały się na rusztach pokrytych matami.
Okazuje się, że jeżeli krowy mają możliwość wyboru, to wolą stać na powierzchni gumowej niż betonowej. W badaniach nie odnotowano natomiast różnic pomiędzy sposobem poruszania się krów zdrowych i chorych na piasku, najbardziej przypominającym naturalne pastwisko. Podłogi do chodzenia powinny mieć powierzchnie przeciwpoślizgowe. Na takich podłogach zmniejsza się występowanie urazów, a zwiększa ruch krów do stref żywienia, pojenia i odpoczynku. Na domiar, na nawierzchniach, na których nie grożą poślizgnięcia, krowy chętniej demonstrują ruję.

Wstawanie i kładzenie się bez bólu

Wiele badań wykazało zwiększenie ilości urazów racic i klinicznych postaci kulawizn u krów utrzymywanych na betonie, w porównaniu do zwierząt przebywających na głębokiej ściółce. Niezależnie jednak od tego, w jakim systemie przebywają zwierzęta, niezbędnym warunkiem ich komfortu jest możliwość wstawania i kładzenia się bez bólu.

Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Archiwum
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. marzec 2024 00:22