StoryEditorCielęta

Kiedy wiadomo, że cielę jest gotowe do odsadzenia?

29.01.2020., 21:01h
Bardzo ważny wpływ na poprawę odporności cieląt w okresie odsadzenia odgrywa ilość pobranego w tym okresie starteru. W momencie odsadzenia cielę powinno pobierać przynajmniej 1 kg tej paszy dziennie.

Jak zwiększyć pobranie starteru przez cielę?

Jeżeli wiadro nie zostanie opróżnione, to funkcjonowanie układu immunologicznego jest jeszcze osłabione i trzeba zrobić wszystko, aby cielę zjadało minimum 1 kg paszy. Pomocny w tym działaniu jest sposób, w jaki wycofujemy mleko z dawki. Zwykle proces ten odbywa się z dnia na dzień. Takie postępowanie nie stanowi problemu w sytuacji, gdy ilość pobieranego wówczas mleka jest niewielka, na przykład 4–5 litrów. Gdy w grę wchodzą większe ilości mleka, jest już nieco trudniej. Wówczas warto ilość pójła zmniejszać stopniowo, na przykład przez okres jednego tygodnia. Takie postępowanie sprawia, że cielę bardziej zaczyna się interesować pobieraniem starteru.

W USA, ale także w Europie, standardową metodą odsadzania cieląt jest zmniejszenie częstotliwości podawania pójła na tydzień przed odsadzeniem np. raz, zamiast dwa razy dziennie. Tym sposobem cielę przez cały czas ma dostęp do łatwo przyswajalnych składników pokarmowych z mleka i jednocześnie znacznie zwiększa w tym okresie pobieranie
starteru.

  • Aby ustalić ile starteru pobiera cielę, na kilka dni przed odsadzeniem należy wysypać z wiadra podawaną zwierzęciu paszę i odważyć 1 kg. Jeśli na drugi dzień starter zostaje zjedzony, oznacza to, że zwierzę jest gotowe do odsadzenia

Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 11:40