StoryEditorCielęta

Których preparatów mlekozastępczych nie podawać młodym cielakom?

11.08.2021., 16:08h
Zdecydowana większość preparatów mlekozastępczych na pierwszy okres odchowu cieląt nie zawiera w swoim składzie soi. Preparaty te są jednak droższe w porównaniu do tych zawierających komponenty sojowe, ale ich stosowanie przekłada się na lepsze przyrosty i zdrowie. Dlaczego?

Soja w preparatach mlekozastępczych pogarsza efekty odchowu

Gdyż obecność komponentów sojowych podawanych cielętom najmłodszym, czyli do ukończenia 21. dnia życia negatywnie wpływa na efekty ich odchowu. Dzieje się tak dlatego, że soja zawiera wiele składników antyodżywczych, takich jak: inhibitory proteaz, białka antygenowe czy niestrawne węglowodany, które jeśli znajdą się w preparacie mlekozastępczym niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie przewodu pokarmowego cielęcia, szczególnie jelita cienkiego.

Usunięcie z preparatu mlekozastępczego produktów sojowych może zatem przełożyć się tylko i wyłącznie na lepsze efekty odchowu cieląt.

Co dla starszych cieląt?

Z kolei w preparatach przeznaczonych na drugi okres odchowu powszechnymi komponentami są produkty uboczne przetwórstwa soi, w tym mączki, izolaty i koncentraty białka sojowego. Białko sojowe może zastąpić w preparatach mlekozastępczych dla cieląt nawet połowę białka pochodzenia mlecznego, jednak białko to nie jest niezbędnym składnikiem tych preparatów.

Zdaniem dr. Pawła Górki z UR w Krakowie, gdybyśmy w preparacie mlekozastępczym zastąpili białko w 50% białkiem pochodzenia sojowego, to zmniejszymy przyrosty masy ciała cieląt nawet o ponad 30% w pierwszych dwóch tygodniach życia i około 5% w całym okresie odchowu. Te negatywne efekty są o wiele mniejsze jeśli produkty sojowe znajdą się w późniejszym okresie odchowu, po ukończeniu 3. tygodnia życia.

Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 12:37